Kinderen spiritueel trainen

5001

Vraag:

Ik heb een jong kind dat drie jaar is en ik wil hem het geloof onderwijzen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een kind dat drie jaar is zou zijn vader en moeder moeten zien bidden en de Koran horen reciteren. Want als een kind zijn ouders en broers de Koran en de dagelijkse lofuitingen herhaaldelijk hoort reciteren, zal dat zijn ziel voeden en zijn hart tot leven brengen, net zoals de regen een droog en onvruchtbaar land tot leven brengt. Wanneer een kind zijn ouders Allah hoort gedenken en hen Hem ziet aanbidden, dan zal dat effect hebben op zijn eigen woorden en daden.

Een voorbeeld daarvan is het volgende verhaal van een jong meisje. Toen haar moeder de Woedoe’ (kleine wassing) voltooide, begon de dochter haar moeder na te doen door haar gezicht en handen te wassen, waarna ze haar wijsvinger ophief en zei: “Laa ilaaha illAllaah.” Dit geeft aan dat het kleine meisje haar moeder aan het observeren was en opmerkte dat er na de Woedoe’ een specifieke lofuiting uitgesproken moest worden.

Een ander voorbeeld is dat van een moeder die eens direct na het voltooien van het gebed opstond om zich bezig te houden met het huishouden. Dit terwijl haar dochter gewend was om haar moeder te zien blijven zitten na het verrichten van het gebed, totdat ze klaar was met het reciteren van de smeekbeden van na het gebed. Het viel haar op dat haar moeder meteen opstond, dus zei ze: “Waarom stond je op vóórdat je “Astaghfiroellaah” zei?” Deze houding geeft aan hoe nauwkeurig kinderen hun ouders observeren.

De mens wordt blootgesteld aan ziektes en aandoeningen, en een kind kan ziek worden. De ziekte van het kind zou dan een mogelijkheid moeten zijn om zijn relatie met Allah, de Verhevene, te versterken. Dit kan men doen door hem te herinneren aan de deugden van een goede gezondheid, dat het een zegen is van Allah en dat wij Hem daar dankbaar voor moeten zijn, en dat de mens geen macht en kracht heeft behalve met de Wil van Allah. Wanneer men het kind wil voorzien van medicatie of het ziekenhuis moet bezoeken, vertel hem dan dat de genezing afkomstig is van Allah en dat dit slechts middelen zijn die Allah ons heeft voorgeschreven.

Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat kinderen gewend raken aan Roeqya, zoals voorgeschreven in de Shariecah. We moeten hun vertellen over het voorbeeld van de Profeten en hoe zij de nodige middelen in acht namen en hun vertrouwen stelden in Allah. Zoals het verhaal van Ayyoeb en zijn ziekte, en het verhaal van Yacqoeb, toen hij zijn zonen opdroeg om door verschillende poorten te gaan – ook al zou dat hen niet tegen Allah beschermen – en hoe hij de zaak aan Allah overliet. Allah, de Verhevene, vertelt ons dat Yacqoeb zei (interpretatie van de betekenis):

“En hij (Yacqoeb) zei: “O mijn zonen, treed niet via één poort naar binnen, maar treed via verschillende poorten naar binnen. En ik kan jullie niet beschermen tegen (de Beschikking van) Allah…”

(Soerat Yoesoef: 67)

Eén van de belangrijkste dingen is om kinderen te herinneren aan het zoeken van de beloning, en om ziekte en medische behandelingen met geduld te dragen. Een klein meisje herinnerde haar moeder eraan dat Allah wilde dat zij de ziekte die de artsen als chronisch omschreven, met geduld doorstaat. Dat was volgens de menselijke artsen, de genezing ligt echter in de Hand van Allah. De moeder herinnerde dat dit kind twee keer per dag medicijnen moest innemen, en ze herinnerde haar dochter er altijd aan om te zoeken naar de beloning. Op een dag zei dit meisje tegen haar moeder: “Ik zal beloond worden, omdat ik deze medicijnen inneem.” Ze zei dat alsof ze trots was op deze beloning en de beloning die haar familie en broers en zussen zouden ontvangen.

Oemmahaat qoerb Abnaa’ihinna, blz. 21