Kindernaam veranderen

4715

Vraag:

De naam van mijn zoon is Mohammed. Kan ik dit veranderen in één van de andere namen van de Profeet (vrede zij met hem)? Hij kan namelijk geen onderscheid maken tussen namen als hij wordt geroepen. Behalve als het makkelijke namen zijn, zoals de naam van zijn vader Hasan. Wellicht is de naam Mohammed te moeilijk voor hem. Daarom denk ik eraan deze te veranderen naar een makkelijkere naam.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eén van de aanbevolen zaken met betrekking tot de naamgeving van kinderen, is om hen namen te geven van Profeten en Boodschappers. De beste Profetennaam is die van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Sheikh Bakr ibn cAbdillaah aboe Zayd (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het zesde principe; namen in volgorde van voorkeur inzake hoe aanbevolen of toegestaan ze zijn. Kinderen kunnen vernoemd worden naar Profeten en Boodschappers van Allah. Dit omdat zij de leiders van de kinderen van Adam zijn. Hun eigenschappen zijn de nobelste en hun daden de zuiverste. Het geven van hun namen is een herinnering aan hen, hun eigenschappen en hun verhalen. De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het toegestaan is om onze kinderen naar hen te vernoemen.

De beste Profetennamen zijn de namen van onze Profeet en Boodschapper, Mohammed ibn cAbdillaah (vrede zij met hem en alle profeten en boodschappers).”

(Tasmiyaat ul-Mawloed, blz 15-16)

Op basis hiervan is het beter de naam van je zoon te laten zoals die is. Alle lof zij Allah, is het een goede naam.

Dat het kind niet in staat is de naam Mohammed te onderscheiden, zal snel voorbij zijn als het kind wat ouder wordt. En zal het absoluut geen negatief effect op hem hebben, met de Wil van Allah. In het oosten en in het westen bij zowel de Arabieren als de niet-Arabieren, geven mensen hun zonen deze goede naam. En hierin treffen zij geen problemen of moeilijkheden voor hun kinderen.

Moge Allah het gemakkelijk voor jou maken en jouw nageslacht zegenen.

En Allah weet het het het best.

Islamqa.com