Klagende ouders

2595

Vraag:

Over het algemeen klagen veel ouders over hun kinderen die het gebed tot na de tijd uitstellen.

Antwoord:

Het is gepast voor de vader en moeder om zich in te zetten hun zonen en dochter te motiveren om te bidden. En om hen hieraan te herinneren. Allah, de Verhevene, zegt:

 “En spoor jouw familie aan tot het gebed en wees geduldig hierin.”

(Soerat Taa-Haa: 132)

Het is noodzakelijk hen te confronteren en jezelf hiervoor in te zetten. Door hen herhaaldelijk op te roepen te bidden, te adviseren, te vragen en hen te motiveren, voorzie ik dat Allah onze zonen en dochters leiding zal schenken om standvastig te zijn in het onderhouden van hun gebeden. Dit met de Wil van Allah.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez Aal ash-Sheikh