Koran reciteren over een bevallende vrouw

24788

Vraag:

Is er een Koranvers dat gereciteerd kan worden wanneer de vrouw moet bevallen met de intentie dat hierdoor de bevalling zal vergemakkelijken?

Antwoord:

Mij is niets bekend dat hieromtrent iets overgeleverd is in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Reciteert men daarentegen over de zwangere vrouw, die te kampen heeft met weeën, verzen die duiden op vergemakkelijking of verzen die spreken over zwangerschap en bevallen, dan is gebleken dat dit enorm baatvol kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

“En geen vrouw draagt (een kind) of bevalt (daarvan), behalve met Zijn Kennis.”

(Soerat Faatir: 11)

“Wanneer de aarde wordt geschud door de (onontkoombare) schok daarvan. En de aarde haar lasten (uit)werpt.”

(Soerat az-Zalzalah: 1-2)

De gehele Koran is immers een genezing. Wanneer degene die deze voordraagt en degene over wie dit gereciteerd wordt geloven dat de Koran zijn sporen nalaat en invloed uitoefent, dan zal dit ongetwijfeld een werking hebben. Allah, de Verheven, heeft namelijk gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.”

(Soerat al-Israa’: 82)

Dit vers is algemeen van aard: genezing en genade. Zo geneest het het hart van de ziektes van Shoeboehaat (twijfels), alsook de ziektes van ash-Shahawaat (verlangens). En hetzelfde geldt voor de ziektes van het lichaam.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Fataawa Noer ʿalad-Darb, tape 257)