Mag een moslimvrouw borstvoeding geven aan een christelijk kind?

10658
Vraag:
Mag een moslimvrouw borstvoeding geven aan een christelijk kind? En mag een christelijke vrouw borstvoeding geven aan een moslimkind?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is toegestaan voor een moslimvrouw om een christelijk kind borstvoeding te geven. Ook is het toegestaan voor een christelijke vrouw om een moslimkind borstvoeding te geven. Dit is toegestaan, omdat er geen bewijs bestaat dat het verbiedt. Het is namelijk een vorm van goedheid die Allah voorschrijft in alle zaken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Elk levend wezen levert beloning op.”
Door het geven van borstvoeding, verandert er volgens de islamitische regelgeving niets aan de gesteldheid van het kind. Een moslimkind blijft moslim na het krijgen van borstvoeding. Dit geldt eveneens voor een christelijk kind. Ook dit kind blijft christen.
Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.
Fataawaa Ladjnat ud-Daa’imah