Mag iemand een lening aangaan om een cAqieqah te bekostigen

9223

Vraag:

Mag iemand een lening aangaan om een cAqieqah te bekostigen?

Antwoord:

Wanneer iemand geen geld heeft om een cAqieqah te bekostigen, dan mag hij hier geld voor lenen. Wel dient hij de schuld die hij hiervoor is aangegaan bij de eerstvolgende mogelijkheid af te lossen.

Als hij geen inkomstenbron heeft om de schuld af te lossen dan mag hij geen lening aangaan, dus komt de cAqieqah voor hem te vervallen. Het is immers een aanbevolen Soennah en geen verplichting binnen het geloof.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien