Onenigheid met ouders over opvoeding

4636

Vraag:

Wat zijn de richtlijnen in het gehoorzamen van de ouders? Zonder twijfel bevestigt de Islam dit en noemt Allah gehoorzaamheid aan hen na gehoorzaamheid aan Hem. Maar wat als zij zich bemoeien met de opvoeding van kinderen? Zo wil ik bijvoorbeeld dat mijn zoon niet vroeg slaapt, omdat hij dan wellicht in de nacht wakker wordt en mij verhindert te slapen. Maar zij bevelen mij om hem alleen te laten. Wat is het oordeel hierover? Kan ik mijn zoon opvoeden hoe ik dat zelf wil, zolang dit in overeenstemming is met de Islamitische leer? Ik hoop dat u mij kunt adviseren.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Gehoorzaamheid tegenover de ouders is inderdaad verplicht, tenzij zij jou te vertellen om:

1.     Zonden te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Er is geen gehoorzaamheid in het zondigen. Er is alleen gehoorzaamheid in het goede.”

(al-Boekhaarie)

2.     Iets te doen dat schadelijk is voor het kind of iemand die aan hem verbonden is, zoals iemands zoon, vrouw, etc. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Doe geen kwaad, en vergeld niet met kwaad.”

(Ibn Maadjah;
Authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

3.     Iets te doen dat extreme moeilijkheid zal veroorzaken. Het nakomen van de Bevelen van Allah is beperkt tot wat iemand in staat is te doen (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Wat dan te bedenken over de bevelen van schepsels?

Denk hier allemaal aan bij je onenigheid over de opvoeding van je kinderen. Als zij iets bevelen dat zondig of schadelijk is voor jou of hen, of dat zij iets bevelen dat moeilijkheden voor jou of hen oplevert, dan is het in zulke situaties niet verplicht hen te gehoorzamen.

Dit betekent niet dat je hun adviezen op een harde manier moet verwerpen. Je dient dit daarentegen vriendelijk en beleefd te doen. En zo mogelijk niet te tonen dat je het oneens bent met ze.

Als hun adviezen vrij zijn van deze drie zaken, dan dien je hen te gehoorzamen. Zou jij niet willen dat jouw zoon jou zal gehoorzamen? Daarom dien je je ouders te gehoorzamen. Want het eren van hen is een religieuze plicht en ongehoorzaamheid tegenover hen is tegengesteld aan de religieuze leerstellingen. Doe je best om goed te zijn tegenover je ouders, behandel hen vriendelijk, eer hen en toon respect zoveel je kan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com