Op welke dag dient men de cAqieqah te geven

14881

Vraag:

Op welke dag dient men de ‘Aqieqah te geven?

Antwoord:

Een geboortefeest (‘Aqieqah) kan het beste gegeven worden op de zevende dag na geboorte van het kind. Is de zevende dag verstreken, dan is de veertiende dag de volgende optie. Blijkt dit laatste ook niet te kunnen, dan kan er uitgeweken worden naar de 21e dag. Daarna doet het er niet toe op welke dag het geboortefeest wordt gevierd.

Wel wil ik opmerken dat het voorgaande geen verplichting is binnen de Islam, maar wel de voorkeur geniet. Kiest men voor een andere datum dan de hierboven genoemden, dan treft hem geen blaam.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-‘Oethaymien