Opvoeden van dochters

36203

Vraag:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Degene die drie dochters heeft en geduldig is met hen en hen te drinken geeft en hen kleedt, zij zullen voor hem een bescherming zijn tegen het Vuur.

Zullen de dochters een bescherming tegen het Vuur zijn voor alleen de vader, of zal hun moeder daar ook een aandeel in hebben?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De overlevering is van toepassing op zowel de vader als de moeder. De Profeet (vrede zij met hem) zei ook: “Degene die twee dochters heeft en hen vriendelijk behandelt, zij zullen voor hem als bescherming dienen tegen het Vuur.” Hetzelfde geldt wanneer hij zussen of tantes heeft van vaders- of moederszijde en hij hen vriendelijk behandelt. Wij hopen dat daardoor hem het Paradijs zal toekomen, want op het moment dat hij hen vriendelijk behandelt verdient hij een grootse beloning en zal hij beschermd worden tegen het Vuur. En het is vanwege zijn goede daden dat hij dus van het Vuur zal worden afgehouden.

Dit geldt alleen voor de moslims, want als een moslim deze goede daden verricht strevend naar het Welbehagen van Allah, dan verdient hij het om gered te worden van het Vuur. Er zijn vele manieren om verlost te kunnen worden van het Vuur en om toegelaten te worden tot het Paradijs. Daarom moet de gelovige proberen om daar zoveel mogelijk aanspraak op te kunnen maken. De Islam zelf is de enige mogelijkheid en hoofdoorzaak om toegelaten te worden tot het Paradijs en gered te worden van het Vuur.

Er zijn bepaalde daden die, als de moslim ze verricht, aanleiding voor hem kunnen zijn om het Paradijs binnen te treden en gered te kunnen worden van de Hel, zoals het zorgen voor dochters of zussen. Zij zullen een bescherming voor hem zijn tegen het Vuur. Degene die komt te overlijden terwijl hij drie dochters achterlaat die de pubertijd nog niet hebben bereikt, zijn dochters zullen als bescherming dienen voor hem tegen het Vuur. Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah, hoe zit het met twee (dochters)?” Hij (vrede zij met hem) zei: “En (ook) twee.” En zij vroegen hem niet over één dochter.

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Allah zegt: “De beloning voor Mijn toegewijde dienaar, als Ik zijn beste vriend van de bewoners van de wereld tot Mij heb genomen, en hij dit geduldig voor Mij verdraagt, zal niets minder dan het Paradijs zijn.

(al-Boekhaarie)

Dus Allah laat weten dat de gelovige dienaar niets minder dan de beloning van het Paradijs toekomt, wanneer Hij degene die hij liefheeft in deze wereld terugneemt en hij dat met geduld verdraagt en streeft naar beloning. En onder deze overlevering vallen ook onze kleine kinderen. Wanneer Allah, de Verhevene, hem terugneemt en zijn vader of moeder of beiden dat geduldig verdragen en streven naar de beloning, dan zal hen het Paradijs toekomen. Dit is een grote Genade van Allah. Hetzelfde geldt voor de echtgenoot, echtgenote en alle andere familieleden en vrienden. Wanneer zij geduld opbrengen en streven naar de beloning, dan zijn zij ook opgenomen in deze overlevering.

Dit geldt zolang zij er alles aan doen om te voorkomen dat zij sterven in een staat waarin zij een grote zonde begaan. En we vragen Allah om ons veilig en gezond te houden.

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz (Madjmoe’ ul-Fataawawa Maqaalaat Moetanawwi’ah lis-Samaahat, boekdeel 4, blz. 375)