Smeekbede tegen de kinderen

6842

Vraag:

Een vader verricht ten onrechte een smeekbede tegen zijn zoon. Zijn zoon blijkt in de kwestie echter gelijk te hebben. Wordt de smeekbede van de vader verhoord?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De smeekbede wordt niet verhoord als de zoon gelijk heeft en de vader niet. Allah zal zijn smeekbede niet accepteren.

Het ongehoorzaam zijn ten opzichte van de ouders is dat de zoon hun rechten niet nakomt, of hierin tekortschiet. Als de vader echter zijn zoon zomaar iets beveelt of verbiedt wat verder niet van nut is, dan hoeft de zoon dit niet te accepteren. De vader kan bijvoorbeeld zijn zoon bevelen te scheiden van zijn vrouw, terwijl daar geen enkele aanleiding voor is. De zoon hoeft het verzoek van zijn ouders in dit geval niet te accepteren.

Het niet accepteren van dit bevel behoort niet tot het ongehoorzaam zijn tegenover de ouders. Al zouden zij smeekbede verrichten tegen hem, hij zondigt dan niet en hem treft geen blaam als Allah dat Wil.

En Allah weet het beste.

Sheikh cAbdoellaah ibnoe Hoemayd (Fataawa Sheikh cAbdoellaah ibnoe Hoemayd, blz. 30)