Te druk om de kinderen op te voeden

11837

Vraag:

Zoals u weet zijn er sommige vaders die druk bezig zijn met hun werk, waardoor ze geen tijd overhouden om te vragen naar het onderwijsniveau van hun kinderen of in de gaten kunnen houden met wie hun kinderen omgaan. Verwaarlozen zij hiermee het recht van hun kinderen?

Antwoord:

Tegen deze persoon wil ik zeggen dat het steken van je tijd in de kinderen het grootste werk is dat je kunt leveren. De verantwoordelijkheid die jij jegens hen draagt is vele malen groter dan jouw verantwoordelijkheid jegens je baan. Wat is het uiteindelijke doel van het werken? Het onderhouden van jezelf en je kinderen. Op deze wijze voed jij hen lichamelijk. Maar nog belangrijker is de voeding van het hart en de ziel. Dit gebeurt door het geloof en het verrichten van goede daden in hun harten te planten.

Ook dient men te beseffen dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de zoon van Adam komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.”

(Moeslim)

Een rechtschapen zoon zal zijn ouders daarom in zowel het wereldse als het Hiernamaals baten. Hij verdient het meer om aandacht aan te besteden dan het verdienen van geld. Is men zeer vermogend, dan is het bijvoorbeeld altijd mogelijk om mensen in dienst te nemen die het werk kunnen verrichten. Zo niet, weet dan dat Allah zegt:

“En wie Allah vreest, die zal Hij een uitweg geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht.

(Soerat atTalaaq: 2-3)

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(al-Liqaa’ ush-Shahrie, 58)