Tekortschieten in opvoeding

36108

Vraag:

Mijn moeder is niet liefdevol of begripvol. Sinds kleins af aan behandelt ze ons op een harde manier en toont ze geen vriendelijkheid. Wij zijn hiermee opgegroeid en ik als meisje heb haar niet aan mijn zijde gehad. Ze heeft mij niet geleerd hoe ik als vrouw moet handelen tegenover huwelijkskandidaten en andere mensen. En ze heeft mij niet gewaarschuwd voor het gevaar van vele zaken die zich in het leven van een meisje kunnen voordoen. Tegenover ons is ze in veel zaken tekort geschoten. Zal Allah haar hiervoor aansprakelijk stellen, zoals Hij een kind aansprakelijk stelt voor het ongehoorzaam zijn tegenover de ouders en het niet goed behandelen van hen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zoals de ouders rechten over hun kinderen hebben, hebben de kinderen ook rechten tegenover hun ouders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat.(En) waarover strenge en krachtige Engelen zijn aangesteld die Allah niet ongehoorzaam zijn (in het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Er is geen dienaar die door Allah is aangesteld als hoeder van hetgeen wat onder zijn hoede valt, en vervolgens sterft terwijl hij datgene wat onder zijn hoede valt heeft verwaarloosd, of Allah zal het Paradijs verboden voor hem maken.”

(Moeslim)

Kinderen hebben rechten bij hun ouders waarover zij moeten waken. Dit zijn er veel, waaronder:

1. Het kiezen van een geschikte partner. De man moet een vrouw kiezen die geschikt is als moeder voor zijn toekomstige kinderen. En de vrouw moet een man kiezen die geschikt is als vader voor haar (toekomstige) kinderen.

2. Een goede naam kiezen voor het kind en hem goed verzorgen. Het kind voorzien in zijn basisbehoeften zoals eten, drinken, kleding en onderdak. Dit dient de ouder te doen naar gelang zijn (financiële) capaciteit, zonder dat hij hierin gierig of buitensporig is.

3. Eén van de belangrijkste rechten die kinderen tegenover hun ouders hebben, is dat zij hen een goede opvoeding en zorg geven met betrekking tot hun gedrag, manieren en het nakomen van de religieuze verplichtingen. Op een manier die Allah tevreden stelt. En zij dienen hen goed op te voeden door zorg te dragen voor hun wereldse zaken die hen voorbereiden op een goed en aangenaam leven. Veel ouders kunnen hierin tekortschieten, waardoor zij de (bittere) vruchten hiervan moeten plukken, zoals ongehoorzaamheid slechte behandeling van de ouders (door de kinderen).

Ibn ul-Qayyim zei: “Wie het nalaat om zijn kind zaken te leren die hem zullen baten, en hem (compleet) negeert, is inderdaad heel slecht tegenover hem geweest. De meeste kinderen dwalen af vanwege hun ouders die hen verwaarlozen en hun de verplichte en aanbevolen zaken van het geloof niet onderwijzen. Dus hebben zij hun (kinderen) verwaarloosd toen zij nog jong waren….”

Hij vervolgt: “En hoeveel hebben wel niet ellende voor hun kind veroorzaakt in dit wereldse leven en in het Hiernamaals. Door het (kind) te verwaarlozen en geen manieren bij te leren en aan te moedigen de begeerten en verlangens te volgen. Hiermee dachten ze dat ze het het (kind) aangenaam te hebben gemaakt, terwijl ze hem in feite hebben vernederd. En dat ze barmhartig tegenover hem zijn geweest terwijl ze hem eigenlijk onrecht hebben aangedaan. Zij hebben geen baat gehad bij het hebben van een kind, en zij hebben het kind zijn aandeel in deze wereld en in het Hiernamaals laten verliezen…”

Hij vervolgt en zegt: “Moge Allah hem genadig zijn. Als je nadenkt over de kinderen die verdorven raken, dan zie je vaak dat dit door de ouders komt.”

(Toehfat ul-Mawdoed bi Ahkaam il-Mawloed, blz. 229 en 242)

Weet dat het tekortschieten in het opvoeden van het kind, door de vader en de moeder, niet mag resulteren in het – door het kind – tekortschieten in het nakomen van de rechten van de ouders en hen slecht te behandelen. Daarentegen dient het kind goed voor hen te zijn en hen te vergeven voor het kwaad dat ze hem hebben aangedaan. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“…en goed voor de ouders zijn.”

(Soerat al-Israa’: 23)

Hij zegt ook (interpretatie van de betekenis):

En als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hen (d.w.z. de ouders) dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om.”

(Soerat Loeqmaan: 15)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com