Voor ʿAqieqah iets anders offeren dan een schaap

9353

Vraag:

Is het toegestaan dat zeven personen gezamenlijk één kameel offeren? Dit willen zij niet als Oed–hiyyah doen, maar ter gelegenheid van hun ʿAqieqah.

Antwoord:

Het is niet mogelijk om ter gelegenheid van de ʿAqieqah gezamenlijk een koe of kameel te offeren. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk aangegeven dat men bij de ʿAqieqah een schaap moet offeren: twee voor een jongetje en één voor een meisje. Het is hierbij dus een vereiste dat er één volledige ziel geofferd wordt. Wanneer zij dus gezamenlijk een kameel offeren, dan heeft niet eenieder één volledige ziel geofferd. Om deze reden hebben de geleerden gezegd dat het incorrect is om ter gelegenheid van een ʿAqieqah gezamenlijk een koe of kameel te offeren. Het is zelfs zo dat hier het offeren van een schaap beter is dan het offeren van een kameel.

Wanneer iemand van plan is een kalf te offeren voor (de geboorte van) zijn kind en zou vragen of dit beter is dan het offeren van een schaap, dan zou het antwoord hierop zijn dat het offeren van een schaap beter is. Dit is immers hetgeen waarmee de Soennah is gekomen. Een kalf is echter wel geschikt om te nuttigen. Gaat het om de ʿAqieqah, dan dient er een schaap geofferd te worden.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien