Wat is at-Tahniek?

25035
Vraag:
Wat is at-Tahniek en wat is het oordeel daarover?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Het verrichten van Tahniek (het geven van zoetigheid) bij een pasgeboren baby is een Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). In Sahieh al-Boekhaari is overgeleverd dat toen Asmaa’ beviel van haar zoon cAbdoellah Ibn uz-Zoebayr, zij hem bracht naar de Profeet (vrede zij met hem) en hem vervolgens op zijn schoot legde. Hierop verrichtte hij (vrede zij met hem) Tahniek, deed een smeekbede voor hem en vroeg Allah om hem te zegenen.
Ook is het overgeleverd dat Aboe Moesa heeft gezegd: “Ik kreeg een zoon en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem). Hij noemde hem Ibraahiem, deed Tahniek voor hem met dadels en bad tot Allah om hem te zegenen waarna hij hem aan mij teruggaf.”
De Islamitische Wetgeving is gekomen met Voorschriften die voor de mensen vele voordelen met zich meebrengen in zowel dit wereldse leven als in het Hiernamaals. Het is immers de Wetgeving die afkomstig is van de Schepper van de mens, de Kenner Die weet wat ons baat en schaadt. De wijsheid achter de Islamitische regelgevingen kunnen bekend, deels bekend of helemaal niet bekend zijn. De gelovige is immers opgedragen om zich over te geven en te onderwerpen aan de Voorschriften van Allah, ongeacht of hij de wijsheid ervan kent of niet. Dat is de strekking van ons geloof.
Wat betreft het verrichten van Tahniek met een dadel. De vroegere geleerden zijn van mening dat de Profeet (vrede zij met hem) deze Soennah verrichtte, zodat iets zoets als eerst in de maag van de pasgeborene komt. Daarom waren zij van mening dat het de aanbeveling verdient om in zijn mond iets zoets te wrijven, wanneer dadels niet beschikbaar zouden zijn.
Ook zegt al-Haafidh ibnoe Hajar in zijn boek ‘Fath ul-Baarie’: “Tahniek is het kauwen op iets wat vervolgens in de mond van een pasgeborene wordt geplaatst en op zijn gehemelte wordt gewreven. Dit wordt gedaan om de baby te trainen op eten. Tijdens Tahniek dient men de mond van de baby te openen, zodat de zoete smaak naar zijn buik gaat. Daarbij gaat de voorkeur uit naar dadels. Als deze niet beschikbaar zijn dan kiest men voor ar-Roetab (gedroogde dadels), anders kan men andere zoetigheden gebruiken. In dat geval verdient bijenhoning de voorkeur boven de rest.”
En Allah weet het beter.
Team al-Yaqeen