Wat is de beloning van een vrouw die tijdens zwangerschap overlijdt?

21840
Vraag:
Heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons bericht over de beloning van vrouwen die tijdens hun zwangerschap komen te overlijden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons inderdaad bericht over de beloning van een vrouw die tijdens haar zwangerschap komt te overlijden. Zo heeft Jaabir ibnoe cAtiek (moge Allah weltevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Naast het sterven op de weg van Allah zijn er zeven andere gevallen van martelaarschap: een gedode strijder op de weg van Allah is een martelaar, een doodgestoken persoon is een martelaar, een verdronkene is een martelaar, een persoon die lang op zijn ziektebed heeft gelegen is een martelaar, iemand die door een buikaandoening komt te overlijden is een martelaar, een verbrandene is een martelaar, iemand die onder het puin overlijdt is een martelaar en een vrouw die vanwege haar zwangerschap komt te overlijden is een martelaar.”
Wat betreft het zinsdeel ‘en een vrouw die vanwege haar zwangerschap komt te overlijden’,dit slaat tevens op de vrouw ten tijde van haar bevalling of kraamperiode.
Deze overlevering is verhaald door imam Maalik in zijn boek ‘al-Moewatta’, Ahmed in ‘al-Moesnad’, Aboe-Daawoed, ibnoe Maadjah, an-Nasaa’i, ibnoe Hibbaan en al-Hakiem in zijn boek ‘al-Moestadrak’. An-Nawawi zei hierover: “Dit is een authentieke overlevering”.
En Allah weet het het best.
Permanente Commissie voor wetenschappelijke onderzoeken en Fataawaa
(Fataawa cOelamaa’ al-Balad al-Haraam blz. 787)