Wat te doen bij een pasgeborene

124604
Vraag:
Wat dien ik te doen ter voorbereiding of ter verwelkoming van een nieuwgeborene?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Allereerst vragen wij Allah om het kind te zegenen en tot de deugdzamen en godsvruchtigen te doen behoren. Dit zodat hij zal behoren tot uw goede daden die zwaar zullen wegen op de Dag des Oordeels. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als de mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.”
(Moeslim)
Ten tweede:
Voor zover wij weten is er in de Islamitische wetgeving geen daad voorgeschreven betreffende het verwelkomen van een baby voordat hij is geboren. Eenieder kan echter algemene smeekbeden verrichten, zoals het vragen om gezondheid, veiligheid en leiding voor de nieuwgeborene en ga zo maar door. Allah vermeldt in Zijn Boek het gebed van de rechtschapen vrouw van cImraan, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“Toen de vrouw van cImraan zei: ,,Mijn Heer, waarlijk, ik wijd bij gelofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaardt het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.” En toen zij haar gebaard had, zei zij: ,,Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje, – en Allah wist het best wat zij gebaard had – en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam genoemd en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan.”
(Soerat Aali cImraan:35-36)
Hier volgt een overzicht van wat gedaan dient te worden op de dag van de geboorte en de dagen daarna:
1. Het is aanbevolen om de Tahniek en smeekbeden te verrichten voor een pasgeboren baby.
Het is overgeleverd dat Aboe Moesa heeft gezegd: “Ik kreeg een zoon en bracht hem naar de Profeet (vrede zij met hem). Hij noemde hem Ibraahiem, deed Tahniek met dadels en bad tot Allah om hem te zegenen waarna hij hem aan mij teruggaf.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Tahniek is het plaatsen van iets zoets (zoals dadels of honing) in de mond van de pasgeborene.
2. Het is toegestaan het kind op de eerste of de zevende dag een naam te geven.
Het is overgeleverd van Anas ibnoe Maalik dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Deze nacht werd mijn kind geboren en ik heb hem vernoemd naar mijn vader Ibraahiem.”
(Moeslim)
Ook heeft cAa’ishah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem) op de zevende dag de cAqieqah verrichtte voor Hasan en Hoesein en hen toen hun namen gaf.
(Ibnoe Hibbaan en al-Haakim. Authentiek verklaard door Ibnoe Hadjar)
3. cAqieqah (geboortefeest) en besnijdenis:
Het is overgeleverd door Salmaan ibn cAamir dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor de jongen zal er een cAqieqah gehouden moeten worden. Slacht (een dier) voor hem en verwijder het schadelijke (de voorhuid) voor hem.”
(at-Tirmidhi, an-Nasaa’i, Aboe Daawoed en Ibnoe Maadjah. Authentiek verklaard door al-Albaani)
Het is overgeleverd dat Samoerah ibnoe Djoendoeb heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ,,De borg van een jongen is zijn cAqieqah. Een offer dient voor hem te worden verricht op de zevende dag, hij dient een naam te krijgen en zijn hoofd dient geschoren te worden.”
(at-Tirmidhi, an-Nasaa'i, Aboe Daawoed. Authentiek verklaard door al-Albaani)
Imam Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De voordelen van de cAqieqah zijn ondermeer dat het kind dichter tot Allah wordt gebracht, vlak nadat hij op deze wereld is gekomen. Ook is het een borg voor de nieuwgeborene; zijn cAqieqah zorgt ervoor dat hij kan ‘bemiddelen’ voor zijn ouders. Het is een offer waardoor de nieuwgeborene wordt afgelost, net zoals Ismaciel werd afgelost door een ram.
(Toehfat al-Mawdoed, p. 69)
Een ander voordeel van de cAqieqah is de samenkomst van familie en vrienden.
4. De besnijdenis is een onderdeel van de Soenan ul-Fitrah (kenmerken van de pure en natuurlijke aanleg van de mens). Het is een verplichting voor de man vanwege het verband met reinheid dat een onmisbaar onderdeel is van het gebed.
Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vijf (zaken) behoren tot de natuurlijke aanleg; de besnijdenis, het scheren van de schaamstreek, het epileren van het okselhaar, het kortknippen van de nagels en het kortknippen van de snor.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Ten derde;
Onder de aanbevelingen van het verwelkomen van een nieuwgeborene, noemen de geleerden de adhaan. Deze dient in het rechteroor van de baby gereciteerd te worden. Dit zodat het eerste wat hij in deze wereld hoort de woorden van Tawhied zijn. Deze zullen een grote en gezegende invloed hebben op het kind. Met betrekking tot het reciteren van de iqaamah in het linkeroor; hier is geen bewijs voor.
(al-Silsilat al-Daciefah, 1/491)
Ten vierde;
Het is gezond om het hoofd van het kind te scheren en hierna in te smeren met saffraan. Het is voorgeschreven om goud of zilver gelijk aan het gewicht van het haar weg te geven als liefdadigheid. Dit hoeft niet gedaan te worden door het haar te wegen als dit te moeilijk is. In dit geval is het genoeg om het gewicht te schatten en de waarde in geld te geven dat gelijk is aan goud of zilver.
Wij vragen Allah om ons en onze kinderen te beschermen tegen het kwaad en veilig en gezond te houden in deze wereld alsmede het Hiernamaals.
Sheich Mohammed Saalih al-Moenadjid