Water- en bloedverlies vóór de bevalling

13651

Vraag:

Wat is het oordeel over vloeistoffen die twee à drie dagen voor een geboorte vrijkomen bij een zwangere vrouw? Namelijk een dunne vloeistof die op water lijkt (vruchtwater). Betekent dit dat zij het gebed niet kan verrichten of kan vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat er aan afscheiding van een zwangere vrouw voor de geboorte kan vrijkomen, behoren:

1. Bloed dat twee à drie dagen voor de geboorte vrijkomt, vergezeld met symptomen zoals pijn of kramp, is het bloed van de Nifaas (kraambloeding). Anders is het een onregelmatige bloeding die niet met zich meebrengt dat zij moet stoppen met vasten of bidden.

In “Kasshaaf ul-Qinaac” (boekdeel 1, blz. 219) staat vermeld: “Als zij drie of minder dagen vóór de bevalling bloed ziet dat gepaard gaat met symptomen zoals pijn, dan is dit Nifaas. Het is als datgene dat vrijkomt ten tijde van de geboorte.”

2. Water dat je genoemd hebt, valt onder hetzelfde oordeel als andere vaginale afscheidingen. Het is Taahir (rein) omdat het afkomstig is uit de baarmoeder. Het verbreekt wel de Woedoe’! Maar het betekent niet dat de vrouw niet kan bidden of vasten, want het niet wordt beschouwd als Nifaas.

Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Drie dagen voordat zij baarde, kwam er wat water uit haar. Dit ging gepaard met wat pijn. Is dit de Nifaas?” Hij antwoordde: “Dit is niet de Nifaas. De Nifaas is namelijk bloed en geen water. Als het de Nifaas zou zijn, dan zou het daarnaast twee tot drie dagen vóór de geboorte gepaard gaan met weeën. Maar als dit lange tijd vóór de geboorte plaatsvindt, dan is dit geen Nifaas. Nifaas is namelijk het bloed dat vrijkomt ten tijde van de geboorte of twee tot drie dagen ervoor vergezeld van weeën. Het water is dus geen Nifaas.”

(Fataawa Noer calad-Darb)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com