Adviseren van je buren

4827
Vraag:
Onze buurman maakt zich schuldig aan zonden. Weliswaar niet openlijk, maar in de verborgenheid. Moet ik hem hierop aanspreken of niet?
Antwoord:
Het is een plicht voor jou om hem in het geheim hierover advies te geven. Wel dient dit onder vier ogen te gebeuren. Daarnaast is het van belang dat je Allah smeekt om hem te leiden. Kijk ervoor uit dat je niet over hem gaat roddelen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie een zonde van een moslim bedekt; Allah zal zijn wereldse zonden bedekken in het Hiernamaals.”
(Moeslim)
Sheikh cAbd ul-cAziez ibn Baaz
Fataawaa Islamiyyah – boekdeel 7 – blz. 316