Afgunst jegens broeders

5622

Vraag:

Wat is uw advies aan de broeders die hun al-Walaa’ en al-Baraa’ (het tonen van loyaliteit en het zich distantiëren) tonen voor hun medebroeders, vanwege het feit dat zij het niet eens zijn met bepaalde zaken? En wat is uw advies aan studenten van kennis die jaloezie en afgunst hebben?

Antwoord:

Dit klopt! Sommige mensen passen al-Walaa’ en al-Baraa’ toe op broeders, slechts op basis van een situatie die zich heeft voorgedaan waarmee zij het eens of oneens zijn. Je ziet dan dat een persoon een andere persoon loyaal is omdat hij het met hem eens is, of zich juist van hem distantieert, omdat hij het niet eens met hem is.

Wij maakten een gebeurtenis mee in Mina (Saoedi Arabië) met waar twee Afrikaanse groepen elkaar vervloekten en tot ongelovigen verklaarden. Uit beide groepen was er een aantal van hen naar ons gebracht, terwijl zij met elkaar twistten. Wij vroegen hen: “Wat is er gebeurd?” De eerste zei: “Als deze man het gebed verricht, zet hij zijn rechterhand op zijn linkerhand boven zijn borst en dit is ongelovig zijn tegen de Soennah!” Waarop de tweede zei: “Als deze man het gebed verricht zet hij zijn armen langs zijn dijen zonder dat hij zijn rechterhand op zijn linkerhand zet, en dit is ongeloof! De Profeet (vrede zij met hem) zei: Wie zich afwendt van mijn Soennah, behoort niet tot mij.”

Hierom verklaarden zij elkaar ongelovig, terwijl dit een zaak is van de Soennah! Het is geen verplichting of een zuil van het gebed. Tevens is het geen voorwaarde voor de acceptatie van het gebed. Na een grote inspanning en moeite zijn ze overtuigd geraakt (en Allah weet het beste wat er achter ons om is gebeurd).

Je ziet nu tot onze grote spijt dat sommige broeders andere broeders weerleggen, meer dan dat ze atheïsten zouden weerleggen waarvan men weet dat hun ongeloof daadwerkelijk openhartig is. Deze broeders werken hun broeders tegen, meer dan dat zij de atheïsten zouden tegenwerken. Sterker nog, zij maken openlijk kwesties kenbaar die niet gegrond of waar zijn. Dit doen zij slechts uit jaloezie en afgunst…

Een jaloerse persoon haalt geen enkele profijt uit zijn jaloezie. Dit zal hem zelfs meer somberheid en spijt brengen! Wens het goede voor een ander, dan gebeurt het goede bij jou. En weet dat Allah Zijn Gunsten geeft aan wie Hij wil. Als je jaloers bent zal je de Gunst van Allah niet tegenhouden. Je zult misschien wel de Gunst van Allah jegens jou tegenhouden, omdat je wenst dat de Gunst van Allah van een ander wordt weggenomen en omdat je het haat dat de Gunst van Allah een ander is toegekomen.

Een jaloerse persoon die kennis opdoet, wordt in twijfel getrokken wat betreft zijn intentie en oprechtheid bij het zoeken van kennis. Deze persoon is jaloers geworden op een ander, omdat hij een aanzien heeft gekregen bij de mensen en beschikt over goede woorden. Mensen verzamelen zich om deze persoon heen en daar is hij jaloers op geworden. Hij wil het wereldse! Als hij het Hiernamaals en de kennis echt zou willen, dan zou hij vragen om deze man waar de mensen zich omheen verzamelen en zijn woord aannemen. Deze persoon zou vragen om zijn kennis om uiteindelijk net als hem te worden. Ook zou deze persoon naar hem toegaan om profijt van hem te halen. Als men echter afgunst voor hem heeft en hem kleineert en zijn gebreken naar voren haalt die hij niet eens heeft, dan is dit zonder twijfel afgunst, agressie en een afschuwelijke eigenschap.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih cOethaymien (Kitaab ul-cIlm, blz. 106)