Anderen aansporen en zelf niet doen

6124

Vraag:

Een persoon houdt zich bezig met het aansporen van anderen tot het verrichten van een bepaalde daad, terwijl hij zelf (na herhaaldelijke pogingen) niet in staat is om deze daad te verrichten. Is het voor deze persoon toegestaan om anderen uit te nodigen naar deze daad (waar hij zelf niet toe in staat is), met de veronderstelling dat diegenen die hij aanspoort wél in staat zijn deze daad tot uitvoer te brengen?

Antwoord:

Wanneer iemand anderen uitnodigt om een goede zaak te verrichten waar hijzelf niet toe in staat is, dan dient hij dat zeker te blijven doen. Een voorbeeld hiervan is iemand die anderen uitnodigt om het nachtgebed te verrichten, terwijl hij hier zelf niet toe in staat is. Of als iemand anderen aanspoort om liefdadigheid uit te geven, maar hijzelf niet over voldoende middelen beschikt om dit zelf te doen. In dat geval adviseren wij hem om door te gaan met het aansporen van anderen tot deze daad.

Maar als hij uitnodigt naar iets waar hijzelf wel toe in staat is en dit zelf niet doet, dan is dit achterlijk en een dwaling in de religie.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 56, Daar us-Salaam)