Bang voor arrogantie

6295
Vraag:
Ik geef mensen geen advies omdat ik bang ben voor arrogantie en dat mensen zullen denken dat ik hiermee te kijk wil lopen. Ik hou mezelf dus voor dat zij geschoolde mensen zijn die geen advies nodig hebben. Wat adviseert u mij?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Dit is één van de valstrikken van Shaytaan om de mensen te ontmoedigen anderen uit te nodigen tot Allah, het goede te gebieden en het slechte te verbieden. In dit geval doet hij hen denken dat dit een soort arrogantie is of dat de mensen zullen denken dat hij hiermee te kijk wil lopen.
Jij – mijn zuster in de Islam – dient hier geen aandacht aan te besteden. In plaats daarvan behoor jij wel degelijk jouw zusters en broeders te adviseren als jij tekortkomingen ziet in het nakomen van hun verantwoordelijkheden. En ook als jij hen een zonde ziet begaan zoals roddelen, lasteren of onbedekt zijn in het bijzijn van mannen. Wees niet bang hiermee ‘te kijk te lopen’, maar richt je intentie oprecht tot Allah en wees goedmoedig. Sla geen acht op de valstrikken en influisteringen van de Shaytaan. Allah kent de intentie in je hart en de mate van jouw oprechtheid tegenover Hem en Zijn dienaren. Allah weet dat het te kijk lopen hiermee Shirk inhoudt en niet is toegestaan. Maar ook is het niet toegestaan voor een gelovige – man of vrouw – te stoppen met hetgeen Allah heeft bevolen. Het uitnodigen van de mensen tot Hem is een Bevel van Allah. Zo ook het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Als men hiermee stopt uit angst hiermee te kijk te lopen, dan gaat men in tegen het Bevel van Allah.
Je dient hier dus voor op je hoede te zijn en te doen wat verplicht is te midden van mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zijn wat dit betreft gelijk. Allah legt dit in Zijn Boek uit (interpretatie van de betekenis):
“En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke. Zij onderhouden de Salaat en geven de Zakaat en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allah zal begenadigen. Zeker, Allah is Almachtig en Alwijs.”
(Soerat at-Tawbah: 71)
Sheich cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz
Al-Fataawa al-Jaamicah li’l-Mar’at ul-Moeslimah, blz. 1016