Begroeting tijdens het eten

4987

Vraag:

Is het toegestaan om de Salaam (d.w.z. de Islamitische begroeting: as-Salaamoe calaykoem) te geven tijdens het eten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om de Salaam te geven tijdens het eten. Er is niets in de Soennah dat aangeeft dat het niet toegestaan is. De wijdverspreide uitspraak dat er geen Salaam is tijdens het eten (in het Arabisch; ‘laa Salaam calaat-Tacaam’) kent geen basis in de Islam.

Al-cAdjloenie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De uitspraak ‘er is geen Salaam tijdens het eten’ is geen overlevering.”

(Kashf ul-Khafaa’)

Sommige geleerden verklaarden dat de genoemde uitspraak een goede betekenis heeft als hiermee het schudden van de handen of het reageren op de begroeting als de persoon voedsel in zijn mond heeft, wordt bedoeld.

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Een voorbeeld hiervan is dat als een persoon aan het eten is en voedsel in zijn mond heeft. Wanneer iemand hem in deze situatie begroet, verdient hij geen antwoord. Maar als het tijdens het eten is en hij geen voedsel in zijn mond heeft, dan is er niets mis dat iemand de Salaam geeft. En dient hij te antwoorden.”

(al-Adhkaar)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Soehaym (moge Allah hem behouden) zei: “Deze uitspraak is een gezegde onder de mensen en geen overlevering. De betekenis ervan is correct als er het schudden van de handen mee wordt bedoeld. Maar met betrekking tot het simpelweg geven van de Salaam wordt het niet afgekeurd als men aan het eten is.”

(Almeshkat.net)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com