Bewust kijken naar vrouwen

20957

Vraag:

Wat is het oordeel over het bewust of anders kijken naar opgemaakte vrouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het bewust kijken is niet toegestaan. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid)moeten waken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat zij (in het verborgene) doen.”

(Soerat an-Noer: 30)

Allah heeft het oog als een weerspiegeling voor het hart gemaakt. Wanneer een persoon zijn blik neerdaalt, controleert zijn hart zijn lusten en zijn wil. Maar wanneer hij zijn blik zijn gang laat gaan, dan zal zijn hart ruimte maken voor zijn lusten.

Er is overgeleverd dat op de dag van het offer, al Fadl ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) vanuit Moezdalifah vertrok naar Mina. Enkele vrouwen passeerden hem en al-Fadl begon naar hen te kijken. De Profeet (vrede zij met hem) draaide zijn gezicht de andere kant op. Ibn ul-Qayyim zegt hierover: “Dit laat zien dat het verboden is om de kijken naar niet-Mahram vrouwen. En het is praktisch een afkeuring. Als het kijken toegestaan was, dan zou hij het hebben goedgekeurd.”

Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft voor de zoon van Adam zijn aandeel van ontucht voorgeschreven dat hem zal toekomen. Het oog pleegt ontucht door te kijken. De tong pleegt ontucht door te spreken. De voeten plegen ontucht door het zetten van stappen. De hand pleegt ontucht door aan te raken. Het hart pleegt ontucht door ernaar te verlangen. En het geslachtsdeel bevestigt of ontkent dit.”

(al-Boekhaarie)

Hij is hier begonnen met het noemen van ontucht met het oog, omdat dit de basis is van ontucht met de hand, voet, hart en geslachtsdeel. Ontucht van de mond door het kussen verwijst ook naar ontucht van de mond door te spreken. Hij beschrijft het geslachtsdeel als een bevestiging of de daad is gepleegd of niet. Hij zei: “Deze overlevering is één van de duidelijkste bewijzen dat het oog kan zondigen door te kijken en dat het een vorm van ontucht is. Dit is een weerlegging tegen degenen die zijn blik laat ronddwalen.”

(Rawdat ul-Moehibbien)

Betreft het onbewust kijken, dan zal men hier niet voor gestraft worden. Dit omdat zijn hart niet de intentie heeft om dit te doen. Maar als dit gepaard gaat met nog een andere blik, dan is hij zondig.

Djarier (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over een onbewuste blik en hij adviseerde mij om mijn blik af te wenden.”

(Moeslim, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en an-Nasaa’ie)

Boeraydah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen cAli: “O cAli, laat een blik niet volgen door een andere (blik), want voor jou is de eerste toegestaan en niet de laatste.”

(Ahmad, Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

At-Tirmidhie gaf aan dat deze overlevering “Hasan Gharieb” is. Deze twee overleveringen laten zien dat als een persoon zijn blik gelijk neerdaalt er geen zonde op hem rust. Maar als hij ermee doorgaat dat hij wel zondig is.

Aboe Bakr Ahmad ibn Mohammed al-Marwadhie zei: “Ik zei tegen cAbdoellaah (Imam Ahmad): “Een man toonde berouw en zei: “Zelfs als mijn rug geslagen wordt met een zweep zou ik niet zondigen. Toch kon hij niet stoppen met kijken.” Hij zei: “Wat is dit voor berouw?” Djarier zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over een onbewuste blik en hij adviseerde mij om mijn blik af te wenden.”

(Imam Ahmad ibn Hanbal in “Baab Nadhr ul-Fadja’ah wa maa koeriha min an-Nadhr”
in Kitaab al-Warac)

Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem Aal ash-Sheikh

(Fataawa wa Rasaa’il Samaahat, boekdeel 10, blz 16-18)