Blijf adviseren

4920

Vraag:

Als men weet dat er iemand is die het gezamenlijke gebed niet bijwoont, en deze persoon reeds door anderen is geadviseerd, komt hiermee de plicht om hem te adviseren dan te vervallen?

Antwoord:

De plicht komt hiermee niet te vervallen. Wanneer jij weet dat iemand een verboden zaak begaat of een verplichting niet nakomt, hoewel hij reeds door anderen geadviseerd is, dan dien jij hem alsnog te adviseren. Het kan namelijk zo zijn dat hij het wel van jou accepteert en niet van anderen. Ook is het mogelijk dat degene die hem als eerst heeft geadviseerd hardvochtig was in zijn benadering, terwijl jij hem zachtmoedig benadert. En het moge duidelijk zijn dat men eerder een zachtaardige benadering accepteert. Wanneer twee personen iemand hebben geadviseerd, terwijl de één dit hardvochtig deed en de ander zachtaardig, dan zal hij ongetwijfeld het advies van degene die hem zachtaardig heeft benaderd accepteren.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)