Buigen voor een ander als begroeting

9488

Vraag:

In sommige sporten, zoals karate, is het normaal dat de beoefenaars elkaar groeten door voor elkaar te buigen. Is dit toegestaan, en wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een moslim en een ongelovige?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om voor iemand te buigen als vorm van begroeting. Of dit nu in het kader van een sport gebeurt of anderszins. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dat namelijk verboden. Imam at-Tirmidhie heeft overgeleverd dat Anas ibnoe Maalik zei: “Een man zei: “O Boodschapper van Allah, wanneer één van ons zijn broer of vriend ontmoet, moet hij dan voor hem buigen?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Nee.” Hierop vroeg de man vervolgens: “Zou hij hem moeten omhelzen en kussen?” De Profeet zei: “Nee.” Hij zei: “Zou hij hem de hand moeten schudden?” Waarop de Profeet zei: “Ja.”

(at-Tirmidhie)

Al-Moebaarakfoerie zegt in Toehfat ul-Ahwadhi als uitleg op deze overlevering: “Buigen betekent het kantelen of hellen van het hoofd en de rug.”

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei ‘nee’, omdat voor iemand buigen hetzelfde is als het verrichten van de Roekoec (buiging), welke net als de Soedjoed (prosternatie) een daad van aanbidding is. En deze mogen alleen geweid worden aan Allah.

‘Zou hij hem moeten omhelzen’, dat wil zeggen hem knuffelen en tegen zich aan drukken, ‘en hem kussen?’ Hierop zei de Profeet ook ‘nee’.

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa werd het volgende gevraagd: “Wij sloten ons aan bij een karate club in Amerika en de trainer zei dat we naar hem moesten buigen als hij naar ons boog. Wij weigerden en legden hem uit dat dit tegen onze religie in ging. Hij accepteerde dit en vroeg of wij dan alleen onze hoofden zouden kantelen wanneer hij naar ons boog. Hij is degene die als eerste buigt en het is essentieel om hem dan terug te groeten. Wat is uw mening hierover?”

Zij antwoordden: “Het is niet toegestaan om te buigen als groet jegens een moslim of een ongelovige. Of dit nu alleen betrekking heeft op het bovenlichaam of alleen het hoofd. Buigen is namelijk een vorm van aanbidding, en aanbidding is alleen voor Allah.”

En Allah is de Bron van de Kracht. Moge Allah Zijn vrede en zegeningen schenken aan onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 1, blz. 171)

islamqa.com