Dacwah verrichten zonder kennis

7495

Vraag:

Ik ben een jongeman die graag iets wil betekenen voor de Islam, maar ik beschik niet over de nodige kennis. Is het mij dan toegestaan om Islamitische cassettebandjes en boekjes uit te delen?

Vraag ontvangen op 3 juni 2007

Antwoord:

Jazeker, soms is het voor een persoon niet mogelijk om zelf dacwah te verrichten. Hij kan daarentegen wel op andere manieren hier invulling aan geven door middel van bijvoorbeeld het verspreiden van baatvolle boekjes en cassettebandjes. Aangezien hij niet over de nodige kennis beschikt om zelf dacwah te verrichten, is het hem niet toegestaan om deze boekjes of bandjes uit te delen alvorens hij deze aan een persoon met kennis ter verificatie heeft voorgelegd.

Ook kan zo een persoon afspraken maken met mensen van kennis om iets over een bepaald Islamitisch onderwerp te schrijven, zodat hij vervolgens de kosten van het drukken en verspreiden van dit werk op zich kan nemen.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawaa cOelamaa’ il-Balad, blz. 1086)