De eigenschappen van een succesvolle <br>uitnodiger tot de Islam

5647

Vraag:

Wat zijn volgens u de eigenschappen die een succesvolle uitnodiger tot de Islam in zich moet hebben?

Antwoord:

Een succesvolle uitnodiger tot de Islam is degene die aan komt zetten met duidelijke bewijzen. Hij toont geduld bij tegenslagen en doet zijn best zich in te spannen voor het verkondigen en verspreiden van de Islamitische boodschap, hoe uiteenlopend de verleidingen ook zijn die hem hiervan kunnen weerhouden en hoe kwellend de vermoeidheid hierin ook kan worden. Hij verzwakt niet en raakt niet ontmoedigd door het kwade dat hem treft en de smadelijke bejegeningen aan zijn adres.

Hij dient geduld te tonen en zich in te spannen voor de zaak van Allah, gebruikmakend van de middelen die hem ter beschikking staan. Dit gaat gepaard met het in acht nemen van de correcte bewijzen en het aannemen van een goed gedrag. De uitnodiging is met name hierdoor op een stevig fundament gebaseerd dat Allah behaagt. Ook is deze volgens de manier van de Profeet van Allah en stelt alle gelovigen tevreden.

De uitnodiger dient op te passen voor laksheid die hem ertoe leidt zonder kennis over Allah te spreken. Hij verdraagt de moeilijkheden en ontberingen omwille van dit geloof, op welke manier hij de boodschap ook mag verkondigen. Of dit nu via het onderwijs, media of toespraken plaatsvindt.

Dit zijn de eigenschappen van een succesvolle uitnodiger tot de Islam die het verdient om geprezen te worden en een hoogstaande positie bij Allah in te nemen, mits hij dit met zuivere intentie en toewijding voor Allah doet.

Sheich ibnoe Baaz (Fataawa cOelamaa’ al-Balad il-Haraam, blz. 1069)