De gunst van de Arabische taal

7648

Vraag:

Wat is de beloning voor het onderwijzen van iemand in de Arabische taal? En wat als ik iemand vraag mij te onderwijzen en diegene weigert dat?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Om de deugd van de Arabische taal te benadrukken, is het ten eerste voldoende om te benoemen dat het de taal is van de heilige Koran. Het eeuwige wonder dat geopenbaard is om te dienen als complete levenswijze voor de mens, totdat het Uur aanbreekt. Allah, de Verhevene, heeft de Arabische taal verkozen als middel dat dit Licht draagt en de mensen ermee leidt. Dit wordt op ongeveer tien plaatsen vermeld in de Koran, zoals het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran allerlei vergelijkingen gemaakt. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen. Door een Arabische Koran, waarin geen afwijkingen voorkomen. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.”

(Soerat az-Zoemar: 27-28)

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “De Arabische taal is het symbool van de Islam en haar mensen.”

(Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem, boekdeel 1, blz. 519)

Nu de status van de Arabische taal duidelijk is, zullen we de beloning en status bespreken van degene die de Arabische taal onderwijst:

  1. Middels het onderwijzen van de Arabische taal helpt men deze deugd onder de mensen te verspreiden. Daarnaast helpt hij ook met het onderwijzen van de taal van de heilige Koran en de taal die werd verkozen door de Heer der Werelden.
  2. Degene die de Arabische taal onderwijst, speelt een rol in het memoriseren en begrijpen van de Koran, het onderwijzen ervan en het handelen ernaar. Ook speelt hij een rol in het verspreiden van het begrijpen van de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem), het behouden en uitleggen ervan en het handelen ernaar. Elke tak van kennis die verbonden is met de Koran en de Soennah is prijzenswaardige kennis waarvoor de onderwijzer wordt beloond.
  3. Degene die de Arabische taal onderwijst, draagt direct bij aan het verspreiden van islamitische kennis en het onderwijzen van de mensen. Dit omdat het begrijpen van de Islam gebaseerd is op het begrijpen van de Arabische taal. Degene die de mensen helpt om het Arabisch te begrijpen, heeft indirect dus ook geholpen de Islam te begrijpen. En hij is daarmee een middel geworden om het goede onder de mensen te verspreiden.
  4. De effecten die het leren van een taal met zich meebrengt, blijven niet slechts beperkt tot de persoon die het leert. Deze effecten verspreiden zich echter ook onder de mensen om zich heen. Wanneer een persoon de Arabische taal leert, de Islamitische bronnen bestudeert en leest, dan wordt hij zelf een middel van het overbrengen van de cultuur waarover hij leest, naar de cultuur waartoe hij behoort (wiens taal hij spreekt). Dit is zonder twijfel een onderdeel van het verspreiden van de Islam en het uitnodigen van de mensen ernaar.
  5. De beloning die degene toekomt die het Arabisch leert, vanwege deze aanbidding en de gewoontes die hij leert vanuit het Arabisch, diezelfde beloning zal zijn onderwijzer ook ontvangen, met de Wil van Allah. En dit doet niets af aan de beloning van degene die deze daden zelf heeft verricht. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Degene die een ander oproept naar het goede, (zijn beloning) is als degene die het (goede) zelf heeft verricht.”

(Moeslim)

Iemand die geen excuus heeft om anderen te weigeren die behoeftig zijn de Arabische taal te leren en hen toch weigert, heeft zichzelf een grootse beloning ontnomen. Tevens is hij tekortgeschoten in zijn plicht tegenover zijn gemeenschap en zijn religie. Dit omdat er van hem verwacht wordt dat hij behoort tot een uitnodiger ernaar, een middel is voor het verspreiden ervan en mensen hiertoe behoort op te roepen. Maar in plaats daarvan neemt hij genoegen om tot degenen te behoren die deze religie niet over willen brengen en te lui zijn om anderen ernaar uit te nodigen.

En Allah weet het het beste.

islamqa.com