De oproep tot vereniging van de moslims

3953

Vraag:

Het valt op dat de meeste moslimminderheden zich wereldwijd voornamelijk richten op het verenigen van de moslim, terwijl zij de zuivere Islam juist verwaarlozen. Wat kunt u zeggen over deze methodologie (Manhadj)?

Antwoord:

De oproep om de moslims te verenigen is een goede en belangrijke zaak, en de noodzaak hiervoor is hoog. Als dit samengaat met kennis, het juiste begrip van de religie en de leerstellingen van het geloof, dan is dit completer en meer verplicht. Dit omdat hun vereniging op basis van incorrecte leerstellingen van het geloof niet bevredigend is, noch voldoet het aan wat nodig is. Daarnaast baat het minder. Het is daarom noodzakelijk dat de wijze van uitnodigen compleet is.

Het (de oproep) moet ervoor zorgen dat men zich verenigt, zich stevig vastklampt aan het Touw van Allah en Zijn Religie naleeft. Daarnaast moet de oproep het belang van het correcte geloof benadrukken. Dit is hoe de Boodschapper (vrede zij met hem) en zijn nobele metgezellen te werk gingen. Zo is de wijze van het uitnodigen alomvattend en volledig.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (al-Aqalliyaat ul-Moeslimah, blz. 34, nummer 8)