Een advies aan Islamitische studenten

5332
Vraag:
Kunt u een advies geven aan Islamitische studenten die anderen veroordelen en zaken opdringen die niet opgedrongen mogen worden? Dit gebeurt zelfs bij zaken waarbij een meningsverschil geoorloofd is.
Antwoord:
Op iedere islamitische student – maar sowieso iedere moslim – rust te verplichting om Allah te vrezen en zich bezig te houden met het vergaren van kennis. Hij dient de wegen te kennen waar de grote geleerden zich op begaven, zoals: Sheikh Ibn Baaz, Sheikh Ibn al-cOethaymien, Sheikh ash-Shanqitie en Sheikh al-Albaani. Men dient dus zijn best te doen om te weten te komen wat de mening was van deze grote geleerden.
Maar als iemand zich gaat bezighouden met datgene wat niet zou kloppen in wat de geleerden hebben gezegd, dan weerhoudt zo’n persoon zich van het vergaren van kennis. Dit leidt ertoe dat hij zich gaat bezighouden met zaken waar hij zich niet mee dient bezig te houden. Men behoort daarentegen zijn best te doen om profijt te hebben van de geleerden en naar hen terug te keren.
Wanneer een geleerde van Ahl us-Soennah een fout maakt, dan dient hij niet verlaten of verworpen te worden, noch dient er voor hem gewaarschuwd te worden. Men dient te profiteren van zijn kennis en zijn fout dient bekend gemaakt te worden. Men dient ook te waarschuwen voor deze fout. Wat betreft het feit dat deze persoon hierdoor wordt verlaten, veronachtzaamd en dat er tegen deze persoon wordt gewaarschuwd; hierover kunnen we zeggen dat dit onrechtvaardig is en dat er op deze wijze geen kennis wordt verworven. Indien Ahl us-Soennah zo te werk zou gaan, dan zou Ahl us-Soennah stukje bij beetje uiteenvallen.
Men dient zich daarom intensief te storten op het vergaren van kennis. Men dient zich niet uitsluitend bezig te houden met de ‘fouten’ van de geleerden. Degenen die zich (uitsluitend) hiermee bezighouden, verwerven geen kennis. Van hen heeft niemand profijt. Ze zijn juist schadelijk. Zij roddelen namelijk over anderen en zij snijden dan misschien de weg af naar een persoon die goedheid en verbetering met zich meedraagt. Men dient zich hier dus niet mee bezig te houden noch zijn tijd hieraan te besteden.
Sheikh cAbdoelmoehsin bin Hammaad al-cAbbaad