Een ongelovige woont een lezing bij in de moskee

7743

Vraag:

Is het voor de ongelovige toegestaan om de moskee binnen te treden om een lezing of les bij te wonen waarin sprake is van een uitnodiging tot de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, dit is toegestaan als we ervan overtuigd zijn dat deze ongelovige de moskee niet zal minachten. Hij treedt de moskee namelijk binnen met een reden, en niet om de moskee schade te berokkenen. Ook is het toegestaan voor een ongelovige om de moskee te betreden en daar te verblijven om daar iets te repareren, omdat dit in het belang is van de moskee. Daarom is het dus ook toegestaan voor hem om de moskee te betreden om naar lezingen te luisteren die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor hem om geleid te worden. De Profeet (vrede zij met hem) had Thoemaamah ibn Athaal in de moskee vastgebonden toen hij een krijsgevangene was, voordat hij moslim werd.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Al-Idjaabaatoe calaa As’ilat il-Djaaliyah, boekdeel 1, blz. 21-22)