Er wordt over mij geroddeld

9788
Vraag:
Wat dient iemand te doen als hij wordt beschuldigd van laster en Fitnah, terwijl dit niet waar is?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Weet dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hoe geweldig is de staat van een gelovige, want alles is goed. En dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, dankt hij hiervoor en dat is goed voor hem. En als iets slechts hem treft, dan draagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem.”
(Moeslim)
Deze overlevering wijst erop dat alle aangelegenheden van de gelovige goed zijn, omdat hij dankbaarheid en geduld toont. En in beiden zit beloning (van Allah).
Ook dien je te weten dat de beste der mensen, de boodschappers (vrede zij met hen allen), werden gelasterd door hun vijanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zo kwam er tot degenen vóór hen geen Boodschapper of zij zeiden: ,,(Hij is) een tovenaar of een bezetene.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 52)
Ook onze Profeet (vrede zij met hem) werd gelasterd door zijn vijanden en ervan beschuldigd een tovenaar of geesteszieke te zijn.
De zaken verslechterden dusdanig dat de hypocrieten zelfs zijn eer betwistten. Maar ondanks dit, droeg hij alles met geduld, rekende hij op de beloning van Allah en legde hij zijn vertrouwen in Hem (interpretatie van de betekenis):
“En wie Allah vreest, die zal Hij een uitweg geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht. En (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Zeker, Allah voert Zijn zaak uit.”
(Soerat at-Talaaq: 2-3)
Je dient dus geduldig te zijn en te rekenen op de beloning van Allah (voor je geduld). En weet dat dit een reden is waardoor Allah je zonden uitwist!
Je hebt het recht jezelf te verdedigen, je onschuld aan te tonen en degene die jou beschuldigt als leugenaar te bestempelen. Dit is niet hetzelfde als Ghiebah (roddelen), wat verboden is. Dit blijkt uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Allah houdt er niet van dat er openlijk slechte woorden worden gesproken, behalve door wie onrecht aangedaan is. En Allah is Alhorend, Alwetend.”
(Soerat an-Nisaa’: 148)
Het zal goed zijn als je degene die jou heeft beschuldigd hiermee confronteert en hem adviseert en aanzet Allah te vrezen. Hopelijk zal hij hier dan mee stoppen en zal dit de oorzaak zijn om berouw te tonen en het rechte pad te volgen. Ook kun je een verstandige persoon sturen om dit voor jou te doen.
Je dient situaties en plaatsen te vermijden die oorzaak kunnen zijn van twijfels en verdenkingen. Dit kan iemand namelijk als motief gebruiken om zijn verdenkingen te bevestigen. Wees daarnaast geduldig, keer terug tot Allah, smeek Hem en Hij zal je Hulp bieden in jouw beproevingen.
En Allah weet het best.
islamqa.com