Extremisme, laksheid en gematigdheid binnen het geloof

7522
Vraag:
Wat vindt u van iemand die het volgende zegt nadat hij aangesproken is op een zonde die hij heeft begaan, namelijk: “Doe niet zo extreem en fanatiek, maar wees juist gematigd.” En wat houdt gematigdheid eigenlijk in?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Een persoon die aangesproken wordt op een door hem begane zonde of een niet nagekomen plicht en vervolgens antwoordt met woorden van deze strekking, begaat een misstap. Hij dient juist de persoon die hem heeft geadviseerd dankbaar te zijn en zijn advies op te volgen. Daarnaast dient hij de bewuste zonde te verlaten en zijn verplichtingen na te komen.
Voor wat betreft de uitspraak: “Doe niet zo extreem”, het is de Islamitische Wetgeving die bepaalt wat als extremisme, laksheid of gematigdheid kan worden bestempeld. Hetgeen overeenstemt met de Islamitische Wetgeving wordt betiteld als gematigd, datgene wat eraan toegevoegd wordt is extreem en wat er van afgehaald wordt is laksheid. Kortom, de Islamitische Wetgeving is de maatstaf die gehanteerd dient te worden.
Gematigdheid is dus al hetgeen dat overeenkomstig is aan de Islamitische Wetgeving.
En Allah weet het het best.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fatawaa al-cOelamaa il-balad il-Haraam blz.215