Ga hoe dan ook goed met je ouders om

8324

Vraag:

Wij zijn vier broers en Allah heeft ons middels onze oudste broer geleid. Echter is het zo dat onze vader ons constant uitscheldt en vervloekt. Al vier jaar lang nemen wij dit voor lief en tonen wij hier geduld mee. Onze vader is loyaal aan sommige mensen die hem bijstaan in het zondigen en hij verwaarloost het gebed. In zo’n mate dat hij deze soms volledig verlaat. Uiteindelijk hebben wij ons ouderlijk huis verlaten en afstand genomen van hem. Zijn wij hiermee zondig, wetende dat wij wel het contact onderhouden met onze moeder?

Antwoord:

De plicht die op jullie rust is om Allah te vragen jullie vader te leiden. Ook dienen jullie hem te allen tijde te adviseren. Het is jullie daarom niet gegeven om afstand van hem te nemen, noch mogen jullie de oevers van goedheid richting hem te buiten gaan. Allah heeft immers gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem (in haar buik) in (een toestand van) zwakheid boven zwakheid, en zijn spenen (d.w.z. het spenen van het kind) geschiedt in twee jaar. Wees Mij en jouw ouders dankbaar, (en) tot Mij is de Terugkeer. En als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun (d.w.z. de ouders) dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om…”

(Soerat Loeqmaan: 14-15)

Dit vers heeft betrekking op ouders die hun beste deden om hun kind tot veelgodendom te drijven, maar desondanks zei Allah (interpretatie van de betekenis):

“En ga in deze wereld goed met hen om…”

Kortom, wees goed voor je ouders en wellicht zal jouw goedheid reden zijn voor hun rechtschapenheid.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien
(al-Liqaa’ ush-Shahrie, tape 39)