Gemengde zittingen

9970

Vraag:

Is het voor de echtgenoot toegestaan om met zijn vrienden te zitten in het bijzijn van zijn vrouw? Zo ja, wat zijn de voorwaarden daarvan?

Antwoord:

Ten eerste keurt de Islam dit soort bijeenkomsten af, omdat het een vorm van vermenging is. Indien een dergelijke bijeenkomst toch noodzakelijk is, dan zijn de voorwaarden uiteraard bekend, hoewel de naleving ervan moeilijk is. De voorwaarden die hierbij in acht genomen moeten worden,zijn:

1. Een ieder moet zich bedekken met de juiste islamitische kledij. De vrouw dient dus geen glimmende en mooie kleding te dragen die de aandacht trekt, zoals vaak het geval is bij vrouwen die zich thuis bevinden. Tevens dienen deze kledingstukken niet strak of kort te zijn, en niet op een wijze gedragen te worden waarbij bijvoorbeeld de vormen van de benen of dijen worden geaccentueerd.

2. Het is belangrijk dat hun kleding voldoet aan de voorwaarden van de bedekking, zoals ik in de introductie van mijn boek “De sluier van de Moslimvrouw” heb vermeld.

3. Voeg daaraan toe dat de gesprekken in deze zittingen gepaard moeten gaan met bescheidenheid, welgemanierdheid en waardigheid. Dit zodat het voor de aanwezige vrouwen en mannen geen aanleiding zal zijn om te glimlachen, te lachen of te giechelen.

Als het gesprek dus noodzakelijk is en het voldoet aan deze voorwaarden, dan is een dergelijke zitting toegestaan. Maar ik denk dat het naleven van deze voorwaarden vrijwel onmogelijk is, vooral in deze tijd.

Jammer genoeg zijn de meeste moslims vandaag de dag niet op de hoogte van wat islamitisch gezien wel en niet toegestaan is. En van degenen die wel kennis hebben van deze voorschriften, zijn het er weinig die ze volgen en ernaar handelen.

En daarom kan ik mij dus niet voorstellen dat een bijeenkomst tussen familieleden aan al deze voorwaarden zal voldoen. Dit is iets wat puur denkbeeldig is. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “…En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer… Is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van Allah Zijn verboden zijn?

En aan de hand van deze overlevering hebben sommige mensen van vroeger een aantal spreekwoorden bedacht, zoals: “Houd jezelf op afstand van het kwaad en zing ervoor.” En: “Degene die geen verwoeste dromen wil zien, zou niet tussen de graven moeten slapen.”

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie (Silsilat ul-Hoeda wan-Noer, tape 4)