Het belang van goed gezelschap

5631

Vraag:

Ongeveer een maand geleden ben ik begonnen met het praktiseren van de Islam. Alle lof zij Allah hiervoor. Wanneer ik rechtschapen broeders om mij heen heb, voel ik mij sterk. Maar wanneer ik – om welke reden dan ook – niet met hen ben, voel ik dat mijn geloof afneemt. Wat kunt u mij adviseren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We adviseren jou om je vast te houden aan goed gezelschap. En als je hen moet verlaten vanwege bepaalde zaken (zoals werk), vrees Allah dan en onthoud dat Hij jou altijd ziet en dat Hij Groter is dan wie dan ook. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah is Waker over jullie.”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

“Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden). En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden.”

(Soerat ash-Shoecaraa’: 218-219)

“Treur niet, voorwaar, Allah is met ons.”

(Soerat at-Tawbah: 40)

Allah ziet jou altijd, vrees Hem dus. Onthoud dat jij je voor Hem bevindt en dat Hij jou ziet wanneer je Hem gehoorzaam bent, maar ook wanneer je Hem ongehoorzaam bent. Vrees dus de Bestraffing van Allah en pas op dat je geen daden verricht die Zijn Toorn op jou afroepen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah waarschuwt jullie voor Zichzelf (i.e. Zijn Bestraffing).”

(Soerat Aali cImraan: 30)

“En vreest daarom alleen Mij.”

(Soerat al-Baqarah: 40)

Of je nu alleen of met je vrienden bent, wees oprecht tegenover Allah en houd je stevig vast aan Zijn godsdienst. Waar je ook bent, Allah hoort wat je zegt en ziet wat je doet. Je zou dus meer schaamte moeten hebben voor Allah dan voor je familie en andere mensen.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 9, blz. 39)