Het gebruik van microfoons in moskeeën

5439

Vraag:

Wat is uw mening over de preker die gebruik maakt van een microfoon?

Antwoord:

Mijn mening is dat dit geen kwaad kan. En ik wil een gunstig punt toevoegen aan deze en andere kwesties. Namelijk dat kwesties die zich na (de dood van) de Profeet (vrede zij met hem) hebben voorgedaan bestaan uit twee soorten: daden van aanbidding, en tradities en gewoontes.

Wie daden van aanbidding verricht die niet door Allah of Zijn Boodschapper zijn voorgeschreven, is een innovator.

Het uitgangspunt aangaande tradities en gewoontes, is dat ze toegestaan zijn. Dus degene die een traditie of gewoonte verboden verklaart, is verplicht om zijn bewijs aan te voeren. En als hij bewijs aanhaalt waaruit blijkt dat die traditie of gewoonte verboden is verklaard door het Boek van Allah, de Soennah van de Boodschapper van Allah of door juridische bewijsvoering op basis van (authentieke, islamitische) Wetgeving, dan wordt het beschouwd als verboden. Anders is het basisprincipe dat het toegestaan is.

En Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah heeft deze twee principes vermeld in "Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem", en in zijn andere boeken.

Dus deze nieuwe verschijnselen dienen behandeld te worden vanuit dit perspectief, en dan is het basisprincipe dat het toegestaan is.

Alle toegestane zaken, zolang deze aanzetten tot het goede, zijn goed. En als ze aanzetten tot het slechte, dan zijn ze slecht.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Sacdiy (al-Fataawa as-Sacdiyyah, blz. 136, vraag 6)