Het gebruik van water zonder te betalen

2773

Vraag:

Wij gebruiken water zonder ervoor te betalen. Dit omdat ons huis geen watermeter heeft maar wel een watertoevoer. Wordt dit beschouwd als het onwettig verkrijgen ervan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de Staat het niemand toestaat water te gebruiken behalve degenen die over een (water)meter beschikt –zoals in de meeste landen het geval is- dan is het niet toegestaan listen te gebruiken om water te gebruiken zonder ervoor te betalen. Ongeacht dit komt doordat er geen meter is geïnstalleerd, het gesaboteerd is of je het betalen van de rekening vermijd. Dit omdat dit behoort tot bedrog, oplichting en het onwettig consumeren van publiek bezit.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig, behalve als het om een handelstransactie gaat met wederzijdse instemming.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die bedriegt behoort niet tot ons.”

(Moeslim)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bekokstoven en bedriegen leiden naar het Vuur.”

(al-Bayhaqie in Shoeʿab al-Imaan; authentiek verklaard door al-Albaanie)

Al-Boekhaarie heeft een overlevering die Moeʿallaq is (een overlevering waarvan het begin van de keten niet benoemd wordt) aangehaald met de volgende woorden: “Bedriegen leidt naar het Vuur. En degene die ee daad verricht die niet in overeenstemming is met deze zaak van ons, dan zal het verworpen worden.”

De Permanente Commissie (voor het geven van Fataawaa) werd gevraagd: “Is het toegestaan om de elektriciteits- of watermeter te stoppen in een niet-Islamitisch land om de staat te verzwakken? Houdt er rekening mee dat dit land onrechtvaardige belastingen tegen mijn wil van mij int .”

Zij antwoordden: “Dat is niet toegestaan. Dit omdat het behoort tot het onwettig consumeren van het bezit van mensen.”

(Fataawa Al-Ladjnat ud-Daa’iemah: 23/441)

Ook werd de Permanente Commissie gevraagd: “Is het toegestaan om trucs te gebruiken om het betalen van de rekening te vermijden voor elektriciteit, water, telefonie, gas, etc.? Hou er rekening mee dat deze zaken worden geleverd door bedrijven met aandelen die in het bezit zijn van veel mensen.”

Zij antwoordden: “Dat is niet toegestaan. Dit valt namelijk onder het onwettig consumeren van het bezit van mensen en het niet teruggeven van het toevertrouwde. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven.”

(Soerat an-Nisaa’: 58)

 “O jullie die geloven, nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig, behalve als het om een handelstransactie gaat met wederzijdse instemming. En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is Meest Genadevol voor jullie.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’iemah: 23/441)

Wat je dus dient te doen is de meter installeren en betalen voor het water. Ongeacht dit geleverd wordt door de staat of een bedrijf. Anders is jouw gebruik van water verboden en valt dit onder water dat onwettig verkregen is, behalve als het bedrijf jou dit toestaat.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com