Het hebben van een Facebook account

9516

Vraag:

Is het voor een moslimman toegestaan om aan zijn Facebook account zusters toe te voegen, ook al behoren zij niet tot zijn Mahaarim (vrouwen die verboden voor hem zijn om mee te trouwen), om Dacwah bij hen te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst heeft het hebben van een Facebook account zowel zijn voor- als nadelen. Dit hangt af van de wijze waarop Facebook wordt gebruikt en met welke intentie de persoon deze heeft.

Ten tweede is het religieus onverantwoord dat een man een vrouw, die niet behoort tot zijn Mahaarim, toevoegt aan zijn Facebook account. Logischerwijs is het ook niet toegestaan om berichten naar hen te sturen of met hen te chatten. Erger is nog dat hij hen (online) ziet.

Dit is namelijk een weg die leidt naar Fitnah voor degenen die deze bewandelen. De rampen die zich voordoen bij (ongeoorloofd) contact tussen mannen en vrouwen zijn in overvloed en algemeen bekend. Een moslim dient dan ook op te passen dat hij misleid raakt door de Shaytaan die hem wijs probeert te maken dat dit contact omwille van de Dacwah is, het adviseren of het geven van een wijze les aan anderen.

Als een man werkelijk geeft om de Dacwah, dan zijn er voor hem miljoenen personen van zijn geslacht die hij kan uitnodigen en die het ook nodig hebben. Laat hem zich dan ook haasten om hen toe te voegen aan zijn account en hen van nut te zijn. Dit geldt ook voor de zusters die anderen van nut willen zijn. Zij dienen zich te beperken tot de zusters. Zij dienen ver weg te blijven van het oproepen van mannen en zij moeten deze taak ook overlaten aan de mannen.

Wij verzoeken de vragensteller dan ook om allereerst zichzelf te adviseren. Hij dient de twijfelachtige zaken na te laten en de deuren van Fitnah te sluiten voor zichzelf. Hij moet zichzelf weerhouden van het toevoegen van vreemde vrouwen aan zijn account. Als hij deze vrouwen al heeft toegevoegd, dan moet hij deze vrouwen onmiddellijk verwijderen van zijn account. Dit is namelijk zuiverder voor zijn hart en dat van die zusters.

Wij vragen Allah om de moslims te beschermen in hun godsdienst en hen te weerhouden van deze beproeving.

En Allah weet het het best.

islamqa.com