Het met wijsheid oproepen naar leiding

4770
Vraag:
Velen hanteren de werkwijze van de geleerden in de omgang met de Moekhaalif (degene die afgeweken is van de weg van de Salaf). Zij doen dit op een rustige manier, verre verwijderd van elke Fitnah om zo deze mensen voor zich te winnen. Dit neemt niet weg dat zij anderen waarschuwen voor de fouten van deze mensen.
Echter zijn er enkelingen die hier anders over denken en de eerdergenoemde werkwijze hardnekkig verwerpen. Wat is uw mening hierover?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Op eenieder rust de plicht om zich vast te klampen aan de correcte methodiek, het bewandelen van het rechte Pad, het verspreiden van baatvolle kennis en het aansporen tot de Waarheid. Indien iemand dit accepteert, dan is alle lof aan Allah. Degene die dit weigert, schaadt slechts zichzelf.Er bestaat geen twijfel over het feit dat wijsheid betracht dient te worden in de omgang met de Moekhaalif, in de hoop dat hij zal terugkeren. Het betrachten van wijsheid is dus gewenst. Allah, de Verhevene, zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid.”
(Soerat an-Nahl: 125)
Ook zei Allah tegen Moesa en Haaroen (interpretatie van de betekenis):
“En spreekt mild tot hem (de farao) opdat hij zich laat vermanen of zal vrezen.”
(Soerat Taahaa: 44)
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan