Het smadelijk bejegenen van geleerden

7505

Vraag:

Is het toegestaan, zoals een aantal Toelaab al-cIlm (Islamitische leerlingen) doen, om zich volledig te storten op het smadelijk bejegenen van anderen en mensen voor elkaar te waarschuwen?

Vraag ontvangen op 20 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is verboden voor de geleerden om elkaar smadelijk te bejegenen, want het is verboden voor de moslim om een andere moslim te lasteren, laat staan dat de geleerden dit doen. Dus het is eenieders plicht om zijn tong in bedwang te houden en zich niet ongepast uit te laten over zijn gelovige broeders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten?”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 12)

Laat degene, die aan deze ziekte leidt, weten dat het weerleggen van de geleerden een aanleiding voor anderen kan zijn om de waarheid, die deze geleerden verkondigen, te verwerpen. En het weerleggen van de geleerden is in werkelijkheid een weerlegging van de nalatenschap van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), want de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten.

Ik beweer niet dat alle geleerden foutloos zijn. Integendeel, ieder mens maakt fouten, maar als een geleerde volgens jou een fout heeft gemaakt, dan zorg je ervoor dat je contact met hem opneemt en hem hierover vraagt. Als blijkt dat deze geleerde gelijk heeft dan ben je verplicht hem in deze kwestie te volgen. Blijkt echter dat deze geleerde niet gelijk heeft, dan dient hij weerlegd te worden. Dit betekent echter niet dat hij smadelijk bejegend dient te worden, terwijl het een geleerde betreft die bekend staat om zijn goede intentie. Wat wel mogelijk is om te zeggen, is: “Er wordt door een aantal mensen het één en ander gesuggereerd, maar dit is incorrect.” Vervolgens laat men de fout in de beredenering zien.

Als wij alle geleerden, die bekend staan om hun goede intentie, omver gaan halen vanwege de foute uitspraken die zij hebben gedaan betreffende het geloof, dan blijft er niemand over, zelfs de grote geleerden niet.

Meningsverschillen is niet van deze tijd alleen, maar iets wat teruggaat tot de tijd van de metgezellen. Zelfs al blijkt de uitspraak van iemand fout te zijn en hij weigert terug te komen op zijn uitspraak, dan is het verplicht om voor deze fout te waarschuwen. Dit echter zonder de persoon aan te vallen. Dit omdat hij met betrekking tot andere kwesties wellicht wel gelijk kan hebben.

Tenslotte adviseer ik mijn broeders om afstand te houden van dit kwaad en deze ziekte en ik vraag Allah mij en hen te behoeden voor alles wat slecht is voor ons wereldse leven en geloof.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah al-Islamiyah, blz. 199