Het verwerpen van een advies of vermaning

6081

Vraag:

Eén van de zaken die mij erg stoort wanneer ik bepaalde mensen adviseer of waarschuw voor een begane zonde, is dat zij reageren met: “Dit gaat jou niets aan, bemoei je met je eigen zaken of meng je niet met mijn privé zaken”. Wat is het oordeel over dat wat zij zeggen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hun woorden zijn onjuist en een verwerping van de waarheid. Bovendien is dit een uitspraak die gehaat is bij Allah. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in een correcte overlevering, waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, de meeste geliefde woorden bij Allah is wanneer de dienaar zegt: “ Verheven bent U, O Allah, en aan U behoort alle lof, en Gezegend is Uw Naam. En Verheven is Uw Grootsheid en er is niets waardig om aanbeden te worden behalve U.” De meest gehate woorden bij Allah is wanneer een man tegen een ander zegt: “Vrees Allah”, hij dan antwoordt met: “Bemoei je met jezelf!”

(Silsilat ul-Sahiehah van Sheikh al-Albaani)

Wees volhardend in het uitnodigen naar de Weg van Allah en verdraag geduldig wat je overkomt. Zoals Loeqmaan tegen zijn zoon zei (interpretatie van de betekenis):

“O mijn zoon, onderhoud het gebed, roep op tot het goede en verwerp het slechte. Voorwaar dat behoort tot de aanbevolen daden.”

(Soerat Loeqmaan: 17)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid