Hoe kan ik mijn religie dienen?

4463

Vraag:

Ik wil mijn religie dienen, wat kan ik doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

1.     Je kunt de Islam dienen door een oprechte wil te hebben en een zuivere intentie. Want Allah zegent de daad die zuiver en omwille van Hem wordt verricht, ook al is het weinig. Als zuiverheid een constante eigenschap is bij het verrichten van daden van aanbidding en bij gehoorzaamheid (aan Allah) dan zijn ze, zelfs als ze klein in aantal en gemakkelijk zijn, groot bij Allah. Allah zal hem vanwege dit zijn grote zonden vergeven, zoals het aangegeven is in de overlevering over het stukje papier waarop ‘LaailaahaillAllaah’ (er is geen god die aanbeden mag worden behalve Allah) staat geschreven.

2.     Je kunt de Islam dienen door het rechte Pad te kennen en dit te bewandelen. Het rechte Pad houdt het volgen van de weg van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in met betrekking tot de stelregels, methoden en manieren van Dacwah (uitnodigen naar Allah). Ook dien je hierin geduldig te zijn en tegelijkertijd zachtmoedig en barmhartig voor de mensen, omdat ze lijden onder de ziekte van de zonden.

3.     Je kunt de Islam dienen door het optimaal benutten van alle beschikbare middelen en omstandigheden en dit is een grote zegening. Zo zijn alle middelen toegestaan (om te gebruiken), behalve die door Allah verboden zijn. Dus wij verrichten Dacwah met alle middelen die in de Shariecah (Islamitische wetgeving) zijn voorgeschreven, terwijl we aandacht geven aan de bewijzen uit de Shariecah en de correcte etiketten (van Dacwah).

4.     Je kunt de Islam dienen door voorrang te geven aan de belangen van de Islam boven jouw eigen lusten en verlangens. Deze religie dienen betekent dat je het meest kostbare uitgeeft van jouw bezittingen, inspanningen, tijd, ideeën, etc. Heb jij niet degenen gezien die bijvoorbeeld van sport (zoals voetbal) houden en hoe zij hun inspanningen, tijd en geld toewijden aan sport? Maar van jou wordt er meer verwacht.

5.     Je kunt de Islam dienen door de voetstappen van de geleerden, Doecaat (personen die mensen uitnodigen naar Allah) en hervormers te volgen. En geduld dient hierin jouw gezel te zijn, zo ook het weerstaan van vermoeidheid en uitputting. Want jij bent een geweldige daad van aanbidding aan het verrichten die tot de missie van de Profeten, Boodschappers en degenen die hun volgen, behoort.

6.     Je kunt de Islam dienen door verwijderd te zijn van luiheid, zwakheid en lage gedrevenheid. Want deze religie is een religie van sterke wil, (hoge) ambities en moed, en zijn Dacwah (oproep) wordt alleen verstoord door luiheid of domme onwetendheid.

7.     Je kunt de Islam dienen door jouw hart te hechten aan Allah, veel smeekbeden te verrichten, vergeving te vragen en te volharden in het reciteren van de Koran. Er is niets dat meer effectief is in het reinigen van het hart en vernieuwen van de ziel, dan dit. Zo ook in het actief en energiek maken van de ziel, zodat het niet vermoeid of verveeld raakt bij het gedenken van Allah. En het dichterbij Hem komen middels gehoorzaamheid en het verrichten van vrijwillige daden van aanbidding.

8.     Je kunt de Islam dienen door banden te vormen met geleerden die in praktijk brengen wat zij prediken. En die bekend staan om hun oprechtheid en grote inspanningen die zij leveren in het ondersteunen van deze religie. Onder hun kennis voortgaan en hun begeleiding volgen, is zeer goed en nuttig.

9.     Je kunt de Islam dienen door jouw tijd op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis in te plannen. Zo zijn er handelingen die dagelijks moeten worden uitgevoerd, andere wekelijks en andere dienen elke maand of jaar uitgevoerd te worden. Een voorbeeld van wat je dagelijks kunt doen, is Dacwah verrichten bij degene die je dagelijks ziet, en wekelijks kun je Dacwah verrichten bij degene die je om de week ziet. Een voorbeeld van wat je maandelijks kunt doen is het houden van familiebijeenkomsten. En voorbeelden van wat je jaarlijks kunt inplannen zijn jaarlijkse conferenties en het reizen voor de Hadj of cOemrah, etc.

10.  Je kunt de Islam dienen door de nodige aandacht eraan te geven en een deel van jouw tijd, ideeën en geld eraan te besteden. En ook door het (dienen van de Islam) tot jouw voornaamste zorg te maken. Dus wanneer je opstaat, doe je het voor de Islam. Als je loopt, is het voor de Islam. Wanneer je nadenkt, is het voor de Islam. Wanneer je uitgeeft, is het voor de Islam. Wanneer je zit, is het voor de Islam.

11.  Je kunt de Islam dienen door elke keer als je de kans krijgt om goed te doen, je hiernaar te haasten. Aarzel dan niet en stel het niet uit.

cAbdoel-Malik al-Qaasim
(Kayfa akhdimoel-Islaam, blz. 18)