Hoe moet ik mijn vader adviseren?

7014

Vraag:

Wat te doen als een vader boos wordt wanneer zijn zoon hem adviseert om te stoppen met roken, omdat hij vindt dat zijn zoon geen recht heeft om hem hierop aan te spreken?

Vraag ontvangen op 28 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Ik denk niet dat de boosheid van jouw vader de woede van Ibraahiem’s (vrede zij met hem) vader, Aazar, overtreft die zelfs tegen hem zei:

“O Ibraahiem, als jij niet ophoudt zal ik jou waarlijk stenigen. Ga bij mij vandaan voor een lange tijd.” (Soerat Mariam: 46)

Trek je dan ook niets van zijn boosheid aan, want iemand die woedend wordt slechts omdat hij geadviseerd wordt, of dit nu gebeurt door iemand die ouder, jonger of gelijk in leeftijd is aan hij, is een hoogmoedige persoon.

Wel dien jij in acht te nemen dat je hem op gepaste tijden aanspreekt, dus niet wanneer hij hiervoor niet in de stemming is. Ook is het niet verstandig hem hierop aan te spreken in het bijzijn van anderen en spreek tot hem op een vriendelijke manier waaruit blijkt dat je om hem geeft.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien