Hoe om te gaan met meningsverschillen

6318
Vraag:
Hoe dient het standpunt van de moslim te zijn wanneer de geleerden in één zaak verschillende religieuze uitspraken doen?
Antwoord:
De geleerden verschillen ongetwijfeld van mening in bepaalde zaken die behoren tot de vertakkingen van het geloof. Dit is zo omdat de geleerden zich religieus inspannen om zodoende een tekst te begrijpen en dit leidt er vervolgens toe dat er meningsverschillen ontstaan.
Indien jij een uitspraak van een geleerde als juist en correct beschouwt, dan dien jij deze mening aan te nemen. Dit dien je ook te doen wanneer jij deze geleerde als betrouwbaarder acht en overtuigd bent dat hij het dichtst bij de waarheid zit.
Het is daarentegen niet toegestaan om jouw begeerten te volgen en de uitspraak aan te nemen die in jouw straatje past.
Sheich cAbdoellah Ibn Jibrien

Privé: Hoe om te gaan met meningsverschillen

337