Iedereen onrechtvaardig behandelen

6021

Vraag:

Er is een uitspraak die aangeeft dat het even onrechtvaardig behandelen van mensen rechtvaardig is. Sommige mensen relateren dit aan de Profeet (vrede zij met hem) en sommige beschouwen het als een basisprincipe dat niet veranderd kan worden. Wat zegt de islamitische wetgeving hierover?

Antwoord:

De uitspraak “mensen even onrechtvaardig behandelen is rechtvaardigheid” is een valse uitspraak en is ver verwijderd van de Wetgeving en de Religie van Allah. Zoals het oosten van het westen is verwijderd. Allah heeft het voor zijn Profeet (vrede zij met hem) verboden om zulke woorden uit te spreken.

De Profeet (vrede zij met hem) gaf in een Hadieth Qoedsie te kennen dat Allah, de Gezegende en Geprezene, heeft gezegd: “O mijn dienaren, Ik heb onrecht voor Mijzelf en voor jullie verboden gemaakt, dus schaad elkaar niet.”

(Moeslim)

De vele Moetawaatir teksten (d.w.z. door vele metgezellen overgeleverd) die waarschuwen tegen onrecht en de vele negatieve consequenties zijn er teveel om hier te noemen.

Het zou kunnen zijn dat deze onrechtvaardige uitspraak verwijst naar macht- en gezaghebbers en dat tegen hen gezegd zou kunnen worden: “Als jij iemand schaadt die zich onder jouw gezag bevindt en je neemt zijn bezit in beslag, slaat hem of sluit hem op, beperk je dan niet slechts tot deze persoon. Maar laat jouw onrechtvaardigheid alle mensen bereiken die onder jouw gezag vallen, zodat je even onrechtvaardig bent tegenover iedereen.” En dat zo’n uitspraak alleen wordt geuit bij tirannen en zij die de rechten van de mensen ontnemen.

Maar welke rechtvaardigheid bevat dit, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.”

(Soerat an-Nahl : 90)

Mensen evenveel onrecht aandoen, is onrechtvaardigheid boven onrechtvaardigheid!

In plaats van dat hij zijn Heer ontmoet en slechts één persoon onrecht heeft aangedaan of diens grenzen heeft overschreden, zal hij Hem ontmoeten terwijl hij iedereen die hij kon onrechtvaardig heeft behandeld onder het mom van rechtvaardigheid.

Is dit niet hetzelfde als wat de veelgodenaanbidders doen? Zodra zij verkeerde daden of onzedelijkheden verrichtten, zij dit toeschreven aan Allah? En dat Hij hen dit bevolen en voorgeschreven had. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer zij een verdorvenheid begaan, dan zeggen zij: “Wij troffen onze voorvaderen ook op deze manier aan en Allah heeft ons dit bevolen.” Zeg (o Mohammed): “Voorwaar, Allah beveelt nooit om verdorvenheid te begaan. Zeggen jullie over Allah wat jullie niet weten?” Zeg (o Mohammed): “Mijn heer heeft tot rechtvaardigheid opgeroepen en (Hij heeft bevolen) dat jullie je gezichten bij iedere gebedsplaats (d.w.z. tijdens het gebed) alleen tot Hem wenden. En roep Hem aan, terwijl jullie je godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. Zoals Hij jullie (aan het) begin (uit het niets) heeft doen ontstaan, zo zal Hij jullie weer (tot Hem) laten terugkeren.” Een groep heeft Hij gered en een groep verdiende terecht afdwaling. Waarlijk, zij namen (namelijk) de satans naast Allah als beschermers en zij denken dat zij geleid zijn.

(Soerat al- Acraaf: 28-30)

Rechtvaardigheid betekent dat je eenieder zijn recht geeft en dat je altijd op de juiste manier handelt. Wat heeft dit te maken met onrechtvaardigheid of de mensen hierin gelijk behandelen?

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com