Iemand adviseren die ouder is dan jij

6581

Vraag:

Wat is de juiste handelswijze in het adviseren van degene die ouder is dan ik. Ik probeer hen namelijk vaak te adviseren door ze audio opnames te laten horen, omdat ik hen niet rechtstreeks durf te benaderen voor advies.

Antwoord:

Dit hangt af van de gesteldheid van de persoon die geadviseerd wordt. Zo heb je een enkeling die er niet van houdt om geadviseerd te worden door degene die jonger is dan hij, terwijl anderen dit weer wel accepteren. Degene die adviseert weet zelf wat de stemming en gesteldheid is van degene die hij adviseert. Ook dient hij zijn best te doen in het achterhalen van de gezindheid van deze persoon.

Als hij vreest dat deze persoon hem zal kleineren, dan is er niets op tegen om hulp in te schakelen van anderen. Denkt hij dat deze persoon wel zal luisteren naar bijvoorbeeld het advies van een andere persoon, dan kan hij om zijn hulp vragen in het adviseren van deze persoon. Het is in dit geval dus zaak dat bij het adviseren ook de handen ineen worden geslagen.

Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak