Iemand terechtwijzen op zijn zonden

9473

Vraag:

Is het toegestaan om sommige mensen niet terecht te wijzen op hun foute (of afkeurenswaardige) daden om zo hun harten te verzachten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit geldt niet alleen voor afkeurenswaardige zaken, maar ook als het gaat om sommige zonden. Een persoon kan sommige zonden begaan, maar andere zonden ook weer niet. Hij zou moeten beginnen met de meest ernstige zonden en dan verder gaan met de minder ernstige.

Zo kan iemand bijvoorbeeld niet bidden, zijn ouders ongehoorzaam zijn, alcohol drinken of andere zonden begaan. Degene die deze persoon wil adviseren zou moeten beginnen met het benoemen van het belang van het gebed. Hij zal hem moeten uitleggen dat het verlaten van het gebed op ongeloof duidt. Als deze persoon vervolgens begint met bidden kan hij hem wijzen op de andere verboden zaken, als hij denkt dat dit zal baten. Wanneer iemand denkt dat het corrigeren van alle zonden die de persoon begaat geen invloed heeft op het uiteindelijke doel, en hij hoopt dat Allah hem leidt, dan is er niets mis mee om dit te doen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah volgens jullie vermogen. En luister en gehoorzaam. En geef bijdragen. Dit is beter voor jullie zelf. En wie wordt behoed voor zijn eigen gierigheid: zij zijn degenen die de welslagen.”

(Soerat at-Taghaaboen: 16)

Vandaar dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de mensen eerst uitnodigde naar de Islam. En hij nodigde hen eerst uit om Shirk op te geven, voordat hij verder ging naar de andere slechte daden die minder ernstig zijn dan het plegen van Shirk.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Madjmoec ul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 9, blz.418)