Ijdel gepraat in de moskee

7197

Vraag:

Wat zegt u over mensen die naar de moskee komen en zich tot aan het aanvangen van het gebed bezighouden met ijdel gepraat?

Vraag ontvangen op: 10 juni 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Als deze mensen de moskee binnentreden, dan zouden zij het beste de ‘Tahiyat ul-Masdjied’ (twee gebedseenheden ter begroeting van de moskee) dienen te verrichten. Daarna zouden zij zich liever bezig moeten houden met het verrichten van ‘Raatibah’ (de aanbevolen gebeden die gekoppeld zijn aan de verplichte gebeden). Als zij dit hebben gedaan, dan zouden zij zich beter moeten storten op het reciteren van de Koran, het lofprijzen van Allah of een andere daad van toenadering zoeken tot Allah, want zij verkeren namelijk in een toestand van gebed zolang zij op het gebed wachten. Als zij er echter voor kiezen om aan de praat te gaan, dan werpen wij een blik op datgene wat ter sprake komt. Gaat het om een verboden zaak, dan is het zich schuldig maken hieraan, terwijl zij zich in de moskee bevinden, een verzwaring van deze zonde. Gaat het daarentegen om toegestane zaken, dan is hier niets op tegen, zolang zij anderen hiermee niet tot last zijn. Is dit wel het geval, dan is het hen niet toegestaan om te praten.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Liqaa’aat al-Bab ul-Maftoeh, blz. 49