Is het toegestaan om de Islam op een hardhandige manier uit te dragen?

50832

Vraag:

Vandaag de dag merken wij dat er bepaalde gedachten van een aantal afgedwaalde groeperingen de rondte gaan. Zo tref je groeperingen aan die bepaalde maatschappijen en individuen verketteren en geweld tegen moslimzondaars rechtvaardigen. Wat is uw advies hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Dit is een verkeerde weg, omdat de islam verbiedt om geweld te gebruiken in het uitnodigen. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer met wijsheid en goede predicatie, en redetwist met hen op de beste wijze.”

(Soerat an-Nahl: 125)

Hij zegt tegen zijn Profeten Moesaa en Haaroen (vrede zij met hen) betreffende Fircawn (interpretatie van de betekenis):

“En spreek (met) zachte woorden tot hem, opdat hij er lering uit zal trekken of (Allah) zal vrezen.”

(Soerat Taa Haa: 44)

Geweld wordt meestal met geweld beantwoord en daarmee wordt slechts het tegenovergestelde van het gewenste bereikt. Dit zal bovendien slechte gevolgen voor de moslims teweeg brengen.

Men dient de mensen met wijsheid en op een goede en zachtaardige manier naar de islam uit te nodigen. Het gebruik van geweld, fanatisme en smaad daarentegen behoort niet tot de Islam. Zo is het verplicht voor de moslim om in zijn predicatie de methodiek van de Profeet (vrede zij met hem) en de richtlijnen van de Koran na te leven.

En verkettering kent binnen de Islam zijn voorwaarden. Wie een daad begaat waarmee hij buiten het geloof treedt, wordt na stuitende bewijsvoering verketterd. En wie geen daad begaat die hem buiten het geloof plaatst, wordt ook niet verketterd.

En Allah weet het beter.

Sheikh Al-Fawzaan

(Fataawa cOelamaa’ il-Balad il-Haraam, blz 1072)